Tuesday, February 9, 2016

Jomed
JOMED
May asawa’t isang anak na si Jomed at nakailan na rin siyang karanasan sa kapwa niya lalaki noong

binata pa siya. Subalit ang kanyang huling encounter ay ang hindi niya makakalimutan. Naganap ito noong nagbakasyon siya sa kanilang probi nsyana kung saan siya nagkaisip at lumaki. Ganito ang kwento ni Jomed sa akin. Malapit na ang All Saints’ Day noon ng magpasya akong mag bakasyon kaming buong pamilya sa Cebu. Buntis noon ang asawa ko sa pangalawa naming anak kaya tutol siya sa aking balak. Nandirito din ka si sa Maynila ang mga puntod na binibisita ng pamilya ng aking misis tuwing Piyesta ng mga Patay. Hindi ko naman siya mapilit kaya nagpasaya na lamang ako na mag-isa na lamang umuwi ng Cebu.

Ilang taon na rin kasi akong hindi na kakauwi sa Cebu. Naging maswerte naman ako ng makakuha pa ako ng booking sa eroplano papunta ng Ce bu at pabalik sa Maynila. Taghirap na kasi ang booking ng mga panaho ng iyon ng magpasya akong magba kasyon. October 30 ang araw ng aki ng pagpunta sa Cebu. Hindi na ako nagpasundo sa airport dahil alam ko naman na may pasok pa sa kani-kani lang opisina ang aking mga magula ng at ang kaisa-isa kong kapatid na naiwan sa Cebu. Yung dalawa ko pang kapatid ay sa ibang karatig

  video

na probinsya na rin naninirahan kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Ako lamang ang nagawi ng

Maynila upang maghanapbuhay. Al as -dos na rin ng hapon ng marating ko ang aming bahay. Naibilin ni Ta tay ang susi ng bahay sa aming kap itbahay kaya naman nakapasok ako dito. Sa ilang taon ko ng hindi pag-u wi sa amin ay malaki na ang pagba bago sa aming bahay. Ang gamit ko ng silid at ang katabi pa nito ay gina wang paupahan. May iba na itong pintuan mula sa likuran ng bahay. Nais ko sanang makita kung ano na itsura ng dalawang silid na iyon. Kaya lamang ay baka hindi ako kilala ng mga nangungupahan at baka wala din sila doon. Binuksan ko na lamang ang TV habang hi

nihintay ang pagdating ng akin mga magulang. Makalipas ng mahigit 30 minuto ay nakarinig ako ng mga bu hos ng tubig mula sa likuran ng ami ng bahay. Pinuntahan ko ang pinang gagalingan ng tunog na iyon. Pagbu kas ko ng pintuan sa likuran ng bah ay ay tila nabigla ang lalaking nalili go doon. “Ay! May tao pala dyan. Pasensya na dito na ako naligo sa malapit sa poso.” ang biglang nasabi ng lalaking naliligo na naka-brief lamang. “Ikaw ba ang nangungpahan diyan?” ang tanong ko sa lalaking iyon. “Oo. Dalawa kami ng

  video

kasamahan ko sa trabaho.” ang tugon ng lalaki sa akin. “Ako pala si Dindo. Pasensya na sa ayos ko

Nakasanayan ko na rin maligo dito para hindi na magbuhat ng tubig pa pasok sa banyo. Sa ganitong oras ka si ay nasa opisina ang mga tao dyan ang dugtong pa ng lalaking iyon. “O o naman. Nasa opisina pa sila Mama ng at Papang. Ayaw pa rin magretiro ng dalawa” ang tugon ko naman. “A nak ka ba nila?” ang tanong sa akin ni Dindo. “Oo. Jomed pala name ko. Nagbabakasyon lang. Kadarating ko lang galing Maynila.” ang tugon ko naman. “Panggabi yata pasok mo?” ang tanong ko naman sa kanya. “Oo. Sa isang club ako pumapa sok.” ang tugon ni Dindo. “Bartender ka ba o waiter?” ang tanong ko na naman. Napatawa sa akin si

Dindo na tila nahihiyang sagutin ang tanong ko. “O bakit ka natawa. Ano ka ba sa club na pinapasukan mo?” ang tanong ko na naman.“Sa gay bar ako nagtatrabaho. Macho dancer ako bro.” ang pag-amin sa aking ng tuna y na trabaho ni Dindo. “Okey ka pa la. Kaya pala ganyang kaganda ang katawan mo at mukhang malaki din ang junior mo.” ang bigla ko na lam ang nasabi kay Dindo. “Hehehe….. Kailangan ko ang ganitong katawan sa trabaho ko.” ang nasabi naman ni Dindo. Nagpatuloy pa kami sa aming kwentuhan tungkol sa trab

  video

aho niya habang naliligo siya. Dahil sa mga kwento ni Dindo sa akin ay parang nag-iinit ang aking ka

tawan. Tila napadalas na ang pagsul yap ko sa brief ni Dindo na basang- basa at bakat na bakat ang kanyang tarugo. Napansin pala iyon ni Dindo. “Tol, parang type mo makita ang na sa loob ng brief ko?” ang tanong sa akin ni Dindo. “Ah…… eh…….. Pasensya na kung napapatingin ako sa brief mo. Wala lang sa akin yun.” ang naisagot ko na lamang sa kanya. “Okey lang yun ‘tol. Wala pa ako sa club kaya free pa yan.” ang biro sa akin ni Dindo. “Ano yun?” nagbingibingihan ako sa aking narinig. “Ilang taon na rin akong callboy at bihasa na ako sa pagkilatis ng mga nakakausap ko. Don’t worry hindi ito malalaman ng mga magulan

g mo.” ang nasabi naman ni Dindo. Hindi na ako nakapagsalita pang mu li. Kinuha ni Dindo ang isang kamay ko at ipinasapo ang bukol niya sa ha rapan ng kanyang brief. “Gusto mo ba yan?” ang tanong sa akin ni Dind o na talagang nang-aakit sa mga san daling iyon. Hindi pa rin ako maka pagsalita. Napatitig na lamang ako sa kanyang mga mata. Bakas sa kan yang mga mata ang kagalingan sa pag-akit ng isang customer. Maya’t maya pa ay hinubad na niya ang kanyang basang brief. Malaya ko ng nahawakan ang kanyang tarugo na nagsisimula na ring tumigas.

  video

“Yummy ba ang junior ko?” ang tanong na naman niya sa akin. Napatango na lamang ako. “Doon na

lamang tayo sa kwarto namin. Tutal wala naman yung kasama ko. Baka biglang dumating ang mga magulan g mo.” ang alok sa akin ni Dindo. Su munod na lamang ako sa nais ni Din do. Habang papasok kami sa kwarto nina Dindo ay pinupunasan niya ng tuwalya ang kanyang buong katawa n. Pinaupo niya ako sa kama. Bigla niyang sinabayan ng sayaw ang tug tog sa radio. Nabighani na lamang ako sa galing niyang gumiling. Para na rin tuloy akong nakapasok sa isang gaybar at tila isang private show ang ginagawang iyon sa akin ni Dindo. “Ayos ka lang ‘tol?”

ang tanong sa akin ni Dindo. Tuman go lamang ako. Nagpatuloy naman siya sa paggiling. Hanggang sa isa- isa na rin hinubad ni Dindo ang mga saplot ko sa katawan. Naglapat ang a ming mga labi at inihiga niya ako sa kama. Ang galing ni Dindo sa roman sahan. Halos halikan niya ang buo kong katawan. Pati ang aking nanini gas na sandata ay kanya na ring sinu so. Halos mapaliyad ako sa sarap ng aking nadarama sa romansang ginagawa sa akin ni Dindo. Nahig

  video

a sa aking tabi si Dindo at ako naman ngayon ang pumaibabaw sa kanya. Muli kaming naghalikan. Si

psipan ng dila. Grabe kagaling huma lik si Dindo. Kakaibang estilo ang a king naranasan sa halikan na ming i yon. Bumaba ang aking paghalik ka y Dindo hanggang sa magawi ang ak ing bibig sa kanyang tarugo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at isinubo ko rin iyon. Mga nasa anim na pulgado iyon at talaga namang na pakatigas. Sinuso ko iyon na para ak ong sanggol sa sabik sa kanyang de de. Napaliyad din si Dindo sa sarap na kanyang nadarama. “Ang galing mo rin pala. Ohhhhhhhhhh……….” ang mga katagang binitiwan ni Dindo. Nagpatuloy pa rin ako sa pagchupa kay Dindo. Hanggang sa sinenyasan niya ako na magba

ligtaran kami. Nang maisaayos na na min ang aming pagkakahiga ay kap wa namin isinubo ang sandata ng ba wat isa. Ang galing din ni Dindo sa aspetong iyon ng sex. Halos hindi a ko makapag-concentrate sa pagsuso ng kanyang ari. Ganoon ang aming posisyon hanggan sa magkasunod ka ming labasan ni Dindo. Bigla kamin g nanahimik ni Dindo at nanatiling nakahiga pa rin sa kama ng magkaba ligtaran. Napukaw ang katahimikang iyon ng matawa si Dindo. “Pasensya ka na ‘tol. Zero ako kagabi kaya hindi ko nailabas ang libog ko.

video

Ngayon ko lamang nailabas ang init ng katawan ko.” ang biglang nasabi ni Dindo sabay tawa. “Grabe

ka talaga. Hindi ko na tuloy napigila n ang sarili ko. Baka itakwil na ako ng pamilya ko at mga magulang ko kung malalaman nila na ganito pala ako.” ang nasabi ko na lamang. “Hu wag kang mag-alala. Hindi naman a ko tsismoso. At bakit ko naman ipag kakalat ang nagyari sa atin. Hindi ng a alam ng mga magulang mo na call boy ang mga nangungupahan dito.” ang nasabi naman ni Dindo. “Salam at pare at magpagkakatiwalaan pala kita.” ang sabi ko naman. “Tara ligo tayong muli at ng mawala ang amoy ng tamod natin.” ang alok sa akin ni Dindo. Naligo na rin ako sa kahilingan na rin ni Dindo. Nagpatuloy pa rin ang mga kwento
 

ni Dindo tungkol sa karanasan niya bilang callboy at macho dancer. Nak abihis na ako ng magsidatingan na ang aking mga magulang. Syempre mahabang kwentuhan na naman ha bang naghahanda ng aming hapunan ang aking Mamang. Naghihinayang ang aking mga magulang sa hindi pagsama ng aking mag-ina. Napali wanagan ko naman sila kung bakit hindi sila nakasama. Kumakain na kami ng aming hapunan ng kumatok si Dindo sa bahay upang magpaalam. “Aalis na po ako. Sige Jomed papasok na ako.” ang paalam ni

  video

Dindo habang nakatayo sa tapat ng bukas na pintuan. “Magkakilala na pala kayo ng anak ko.” ang na

sabi naman ni Papang. “Opo. Nagka kwentuhan na rin po kami kanina.” ang nasabi naman ni Jomed. “Halika muna iho. Marami naman itong nail uto ko. Samahan mo na rin kami sa pagkain.” ang alok ni Mamang kay Dindo. “Hindi na po.  Doon na lang po ako sa restaurant na pinapasukan ko kakain.” ang pagtanggi ni Dindo. “Halika ka na. Kain ka muna bago ka umalis.” ang alok ko din kay Din do. “Oo nga naman. Sige na. Huwag ka ng mahihiya.” ang pagsegunda naman ni Papang. Sa wakas at napa payag din namin si Dindo na samahan kami sa pagkain. Tumabi siya sa akin sa hapagkainan. Ang ba ngo-bango ni Dindo. Lutang na lutang ang kagandahan ng kanyang katawan sa hapit na t-shirt na suot

niya. Hindi man artistahin ang kagw apuhan ni Dindo ay meron itong kak aibang sex appeal na napakalakas ng dating sa mga katulad ko. Halos gus to ko na siyang yapusin sa harap ng aking mga magulang. “O kailan ka ba babalik sa school? Mukhang na ka- ipon ka na rin sa paggiging wai ter mo.” ang naitanong ni Mamang kay Dindo. Talaga palang hindi alam nina Mamang ang tunay na hanapbu hay ni Dindo. “Hindi ko pa ho kaya ng pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag tama na po ang ipon at maluwag na sa trabahoay

  video

susubukan ko rin po makabalik sa school.” ang naisagot ni Dindo.“Basta huwag mo kalilimutan nama

kapagtapos ng pag-aaral. Tignan mo nga ang mga anak ko. Wala na kami ng problema sa kanila. Kahit papaa no ay naigapang namin ang pag-aar al nila.” ang nabanggit naman ni Pa pang. “Salamat po sa pangaral. Ha yaan nyo po basta okey na po ang la hat ay mag-aaral akong muli.” ang nasabi naman ni Dindo. “Huwag ni yo naman i-pressure ng ganyan si Dindo. Naaalala ko tuloy kung paa no nyo kami pinalaki ng aking mga kapatid. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit kayo ganoon noong nag-aaral pa lamang kami.” ang nasabi ko naman. “Maswerte ka nga at may magulang kang nagpaaral sa iyo.” ang nasabi na lam

ang ni Dindo. “Simula ng tumira ka mi dito ay para na rin naming mga magulang ang iyong mgamagulang.” ang dugtong pa ni Dindo. “Wala iyo n iho. Mabait naman kayong dalawa ni Bernard. Kaya para na rin naming kayong mga anak.” ang nasabi nam an ni Mamang. Nang matapos kami ng kumain ay nagpaalam na rin si Dindo. Interesado sana akong sama han si Dindo sa pinapasukan niyang bar. Kaya lamang ay hindi ko alam ang aking gagawing dahilan sa aking mga magulang. Baka hindi rin nila ako payagang umalis dahil

  video

sa tagal na rin naming hindi pagkikita. Nabanggit din ni Papang na dadadaan ang aking isa pang kapa

tid upang makita ako. Kaya sigurado ako na hindi ako papayagan.Ganoon na nga ang nangyari. Mag damagang kwentuhan ang naganap sa aming tat lo kasama pa ang kapatid ko at ang kanyang asawa. Kung hindi pa maka karamdam ng antok sina Mamang at Papang ay hindi matitigil ang aming kwentuhan. Kinabukasan ay muli ak ong naiwan sa bahay. Pumasok pa rin kasi ang aking mga magulang ka hit nandoroon na ako. Talagang mah al nila ang kanilang mga trabaho at hindi nila nakuhang mag-leave man lamang kahit isang araw. Nabagot ako sa loob ng bahay dahil wa la naman akong makausap. Sina Dindo at ang kasamahan niya ay tiyak na tulog pa sa mga oras na iy

on. Kaya naman napilitan akong ma glakad-lakad sa labas ng bahay. Buti naman at may nakita akong dating kababata at siya ang nakausap ko hanggang pananghalian. Doon na rin ako sa bahay ng aking kababata pina kain. Pag-uwi ko kinahapunan ay ti la tulog pa rin ang mga nangungupa han sa likod ng bahay namin. Pinilit kong makaidlip subalit hindi talaga ako dalawin ng antok. Binuksan ko na lamang ang TV at nanood ng pala bas. Maya’t maya pa ay dumungaw sa may harapang pintuan ng bahay si Dindo at may kasama siya. “Pwede bang makinood?” ang bung

  video

ad ni Dindo. “O Dindo pasok kayo.” ang alok ko naman. “Tol si Bernard pala. Yung kasamahan ko di

yan sa kwarto at kasamahan ko din sa club.” ang pakilala ni Dindo sa ka samahan niya. Isang mestizo ng lala ki na may taas na hindi bababa sa 5’ 8” ang pinakilalang iyon ni Dindo sa akin. Kung iku kumpara ko silang da lawa ay lamang na lamang si Bernar d kay Dindo. “Hi Bernard. Jomed pa la ang name ko.” ang pakilala ko na man kay Bernard. “Ikaw pala yung naikwento sa akin ni Dindo.” ang maikling nasabi ni Bernard. Medyo namutla ako sa aking narinig. Baka pati kasi yung nangyari sa amin ni Dindo ay naikwentonya na rin. Napansin pala ni Dindo ang reaction ng aking mukha. “Don’t

worry ‘tol tulad ka rin yan. Malihim din. Hindi nya mababanggit sa mga magulang mo.” ang nasabi naman ni Dindo. Sa nasabing iyon ni Dindo ay nagpatunay lamang na tama nga ako Naikwento na rin ni Dindo ang nang yari sa amin kahapon. “Pwede bang makiupo?” ang tanong ni Bernard. “Sure. Upo kayo. Gusto nyo ba ng juice?” ang alok ko na naman sa kan ila. “Wag na ‘tol. Kakakain lang na min. Magpapabawas lang ng kinain namin tapos gagayak na rin kami sa pagpasok.”ang tugon naman ni Dindo. “Ang aga nyo naman yata

  video

aalis?” ang tanong ko naman. “Big night sa club. May konting rehersal pa kami. Baka gusto mong ma

nood ng show namin?” ang tugon ni Bernard at alok na rin sa akin. “Ma hirap magpaalam sa mga matatanda. Sabik pa sila sa akin na makakwentu han.” ang pagtanggi ko sa alok ni Be rnard. “Akong baha la. Ako ang mag papaalam para sa iyo.” ang nasabi na man ni Dindo. “Huwag na pare. Ma hihiya din akong pumasok sa ganoo ng club.” ang nasabi ko naman. “Hin di ka naman halata ‘tol. Mukha ka rin ngang callboy. Basta kaming bahala sa iyo.” ang pagpupumilit ni Dindo. Kinagabihan ay ipinagpaalam ako ni Dindo. Mukhang nakuha na nga ang loob ng aking mg

a magulang ni Dindo. Ni hindi sila nagdalawang isip na pumayag na ma kalabas ako ng gabing iyon. Sa pag pasok namin sa loob ng club ay napa gkamalan pa akong aplikante para maging macho dancer o callboy ng kanilang manager. “Bago yang kasa ma nyo. Pasadong pasado na sya.” ang biglang nasabi ng bading na ma nager kina Dindo at Bernard. “Ma ma, kaibigan lang po namin si Jom ed. Hindi ho siya pumapasok sa club na ito. Isinama lang namin para maaliw naman dito sa club natin

  video

ang nasabi naman ni Dindo. “Akala ko eh bago. Mukhang magiging best seller siya kung papasok si

ya dito.” ang nasabi pa ng bading na manager sabay sapo sa aking harap an. Hindi ko iyon agad naiwasan ka ya nasapo niya ang aking harapan. Naka-slacks ako noon kaya tiyak na dama niya ang aking pagkalalaki. “Sabi ko na nga ba may ipinagmama laki itong kaibigan ninyo.” ang bigla ng bulalas ng bading na iyon. “Ayaw mo ba talagang maging callboy dito ?” ang tanong na sa akin ng bading na iyon. “Hindi ho talaga. Naiinip lang ako sa bahay kaya sumama ako sa mga kaibigan ko.” ang tug on ko na lamang. “Ikaw din. Sayang ang limpak-limpak na salaping ibabayad sa iyo ng mga magigi
 
ng customer mo. “Hindi po talaga.” ang pagtanggi ko pa rin. Iniwan din kami ng bading na manager. Hangga ng sa dressing room ng mga macho dancer ay pinapasok ako nina Dindo at Bernard. Ipinakilala din nila akosa mga nandoroon ng mga macho danc er. Hindi lahat ay kagwapuhan sa mg a nakilala ko doon. Subalit puro ma gaganda ang mga katawan. Yung mga naka-maikling cycling shorts ay kapansin-pansin ang kalakihan ng kanilang kargada. Iyon nama

  video

n yata ang mga dapat na katangian ng isang macho dancer. Tumaas na naman tuloy ang level ng akin

g pagkakagusto sa kapwa ko lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay tina wag na sila para sa isang ensayo. “H oy, labas na daw dyan. Kailangan na daw natin mag-ensayo at malapit ng magbukas ang club.” ang sigaw ng isang kasamahan nina Dindo. “Tol doon ka na rin muna sa labas. Pano orin mo muna ang ensayo namin.” ang nasabi naman ni Bernard sa ak in. Naupo ako sa may bar ng club na iyon. Tinabihan ako ng bading na manager pero hindi na ako kinakausap. Pareho naming pinanood ang ensayo ng mga macho dancer doon. Mukhang isa si Bernard sa mga star dancer ng club na iyon.

Meron kasing isang dance number si la na parang siya ang bida. Hindi ko gaanong mahulaan kung anong klas eng performance nila sagabing iyon. Pawang nakadamit naman ang mga macho dancer na nag-eensayo. Pati ang paggiling nila ay parang walang kalatoy-latoy. Hindi tuloy ako gina ganahan na panoorin sila. “Boys ma maya ay todo bigay nyo na. Walang maeenganyo sa inyong mai-table ka yo kung ganyan kayo gumiling. Bas ta mamaya galingan ninyo. Pahinga na kayo at magbubukas na angclub.” ang nasabi ng bading na choreographer nila. Muling pumasok ang mga macho dancer sadressingroom

  video

sa likuran. Sinenyasan ako ni Dindo na sumunod din sa kanila. Nagpahinga lamang sandali ang mga

macho dancer, nagpalit ng damit at lumabas muli sa dressing room. “O bakit balot na balot pa ang mga kasa mahan ninyong lumabas?” ang tano ng ko kina Dindo. “Mamaya pa nam an ang show. Magpapatable muna sila para may kikitain din sila ngayo ng gabi.” ang tugon naman ni Berna rd. “Eh kayo bakit hindi pa kayo lu mabas?” ang tanong ko na naman. “Mamaya na. Wala pa naman gaanong customer.” ang nasabi ni Dindo. Biglang pumasok sa dressing room ang manager ng club na bading. “Sinong sasayaw muna sa entablado? Marami-rami na rin ang

customer.” ang naitanong ng bading na iyon. “Sige Mama ako na lang at si Michael.” ang sagot ng kasamaha n nina Dindo. “Sino pa?” ang tanong muli ng bading. “Sige Mama ako rin .” ang sagot naman ni Dindo. “O sig e magpalit na kayong tatlo. Dalian nyo ng hindi mag-alisan ang mga customer natin.” ang nasabi naman ng bading. Agad namang naghubad ang tatlong sasayaw sa entablado kabilang si Dindo. Walang kye

  video

me naghubad ang tatlo kahit nandoroon ako. Mas kitang-kita ko ang tarugo ni Dindo dahil sa mismo

ng harapan namin ni Bernard naghu bad si Dindo. Nagsuot sila ng skim py brief na itim bago isinuot ang na pakaikling maong shorts na tila pinu tol lamang na maong pants. Nagsuot din sila ng boots na itim. Sabay-sab ay silang lumabas din ng dressing ro om. “Tara sa labas. Inom muna tayo ng beer.” ang alok sa akin ni Bernar d. Naupo kami sa tabi ng bar at umo rder ng beer namin si Bernard. Pina nood namin ang tatlong macho dan cers na sumasayaw sa entablado. Ang galing pala ni Dindo sa pagsayaw. Ibang-iba na ang galaw niya kumpara sa kanilang ensayo kanina. Sa pagsayaw ng tatlo sa entablado ay panay pasok ng kanilang

kamay sa loob ng kanilang maong short at sa loob na rin ng kanilang brief. Para nilang inaaakit ang mga customer ng club na iyon. Kahit gan un ang kanilang ginagawa ay hindi naman nila binubuyangyang ang kan ilang mga sandata. Makalipas ng ila ng minuto ay biglang nagpaalam sa akin si Bernard. “Order ka lang ng beer mo. Papalitan ko lang si Dindo sa entablado.” ang paalam ni Berna rd. “Sige. Huwag mo akong intindi hin. Magtrabaho ka muna.” ang nasabi ko naman. Naiwan akong nag-iisa sa bar. Maya’t maya pa ay

  video

umakyat na si Bernard at ilang pang kasamahan sa entablado. Sina Dindo naman at yung mga kasab

ay niyang sumayaw ay nagsibaba na ng entablado. Tanging itim na bikini brief ang kanilang suot-su ot. Grabe din sa paggiling si Bernard. Pero yu ng kasabay niyang sumasayaw at ha los ipakita na ang kanilang mga san data. May pagkakataon din na ipina pakita ni Bernard ang bulbol niya. Pero hanggang doon na lamang. Yun g ibang sumsayaw ay halos ipakita na ang kanilang sandata sa mga cus tomer ng club. Mas lalo akong nali bugan sa ginagawang iyon ni Bernard at ng mga kasamahan niya. “O enjoy ka ba dyan?” ang biglang tanong sa akin ni Dindo. Hindi ko napansin ang kanyang paglapit. Muli na siyang naka-tshirt at naka-

maong pants ng lapitan niya ako. U morder din siya ng kanyang beer at tinabihan ako sa bar. “Hanep ka gu miling ah. Nakakalibog talaga.” ang nasabi ko kay Dindo. “Eh mas lalo naman si Bernard. Tignan mo ang gi nagawang niyang pang-aakit sa mga customer.” ang nasabi naman ni Ber nard. “Oo nga eh. Grabe talaga itong si Bernard.” ang nasabi ko naman. Biglang may lumapit sa aming wai ter. “Sir pwede daw po kayong mai- table?” ang tanong sa amin ng waiter. “Sino? Ako?” ang tanong ko sa waiter. “Opo sir. Kayo daw po”

  video

ang tugon naman ng waiter. Natawa sa akin si Dindo. “Napagkamalan kang callboy din ‘tol.” ang bi

glang nasabi ni Dindo. “Paki-sabi na hindi ako pwedeng i-table. May cus tomer na akong hinihintay.” ang na ging bilin ko na lamang sa waiter. U malis din agad sa aming harapan ang waiter. Makalipas ng ilang minuto ay may biglang lumapit sa amin. “Di to ka ba nagtatrabaho Jomed?” ang tanong sa akin ng lalaking lumapit sa amin. Namukhaan ko ang lalaki ng iyon. “Ranier? Ikaw nga si Ranie r. Kumusta ka na?” ang tanong ko na man. “Ang suplado mo p’re sa customer. Bakit ayaw mong mai-table ko?” ang tanong naman sa akin ni Ranier. Hindi ko tuloy malaman kung pangangatawanan ko na lamang ang akala ni Ranier na call

boy ako. Kung sasabihin ko naman na customer din ako ay mabubuking niya ang lihim ko. Kaya mas minabu ti ko na lamang na magpanggap na callboy din. “Bumigay ka na rin ba? Chickboy ka noong high school pa tayo ah.” ang biro ko kay Ranier. “S yanga pala, si Dindo, kasamahan ko dito sa club.” ang dugtong ko pa. Ki namayan ni Ranier si Dindo. “Dindo pala name mo. Madalas na kitang makita dito sa club. Pero di pa kita nakatable. Pero ikaw mukhang nga yon lang kita nakita dito.” ang nasabi ni Ranier habang kinakamayan si Dindo“Pare naman. Chickboy

  video

pa rin ako. Pwede sa chick pwede rin sa boy.” ang dugtong pa ni Ranier sabay tawa. Napatawa na rin

kami ni Dindo.“Alam mo ba pare na noong classmate pa tayo ay crush na kita. Ang talino mo kasi.” ang nasa bi pa ni Ranier sa akin. “Ah ganoon ba.” ang maikli kong nabanggit. “M agkano ba talent fee mo ngayon? Ma tikman lang kita.” ang tanong ni Ran ier. Napatingin ako kay Dindo. Muk hang nawari ni Dindo ang ibig sabi hin ng pagtingin ko sa kanya. Binulu ngan niya ako ng presyong sasabihin ko. “Apat na libo pare kaming dala wa na iyon. Dagdagan mo pa ng isa ng libo pati yung mestizong sumasayaw sa entablado ay kasama na rin.” ang nasabi ko kay Ranier. “Mukhang mahal yata yun pare. Pwede bang ikaw na lang?” ang tila pag-aalangan na ni Ranier. Actu

ally P1,500 lang ang binulong sa aki n ni Dindo. Pero ayaw ko naman na bayaran ako ni Ranier kaya ko tinaas an na lang. Para na rin may kikitain sina Dindo at Bernard kung sakaling kakagat sa presyo si Ranier. Gwapo din naman si Ranier. Kung nagkita sana kami sa labas ng club ay baka pumayag pa akong libre na lang. “Pa re kayang-kaya mo naman iyon. Ika w na yata ang namamalakad ng busi ness ng family nyo.” ang pagpupumilit ko naman. “Hindi ka na lugi nun pare.Ako na crush mo noong

  video

high school pa tayo. Itong si Dindo at yung si Bernard ay tiyak na maabot mo kahit ang ika-pitong

langit.” ang dugtong ko pa. “Sige na nga. Pwede na ba tayong umalis nga yon?” ang pagpayag ni Ranier. “Hin di pa pwede ngayon. Pagagalitan ka mi ng manager ng club. May show pa sina Dindo at Bernard mamaya.” ang tugon ko naman. “Sige pagkata pos nila labas na tayo agad. Sa nga yon ay doon muna tayo sa table ko.” ang nasabi naman ni Ranier. Pinunta han namin ang table ni Ranier. Nau po kami ni Dindo na nasa pagitan namin si Ranier. Biglang umakbay sa akin si Ranier at pilit akong hinahalikan sa aking mga labi. “Pare mamaya na yan. Makukuha mo na rin ako mamaya-mayalang.” ang biglang kong nasabi sabay iwas sa halik niya. “Ang suplado tala

ga nito.Kung hindi lang kita type ay kukuha na ako ng ibang makakata ble.” ang nasabi naman ni Ranier. “Sige isang halik lang ah para hindi mo sabihin na suplado ako.” ang nasabi ko naman. Hindi na nag-ak saya ng panahon si Ranier. Agad na niya akong hinalikan sa aking mga labi. Mukhang nasarapan siya at na patagal iyon. Kung hindi ko pa siya pinigilan ay tiyak na tatagal pa ang aming halikan. “Wow naman. Naka kaingit naman yun.” ang biglang nasabi ni Dindo. Hindi na nagsalita pa si Ranier. Hinalikan din niya sa mga labi si Dindo. Mas grabe

  video

ang naging laplapan nina Ranier at Dindo. “Hoy, pinagtitinginan na kayo.” ang aking nasabi na nagpa

tigil sa halikan ng dalawa.“Pasensya na. Nadala lang ako ng pagnanasako sa iyo.” ang nasabi na lamang ni Ra nier. Inuman at kwentuhan ang amin g ginawa habang naghihintay kami sa pagsisimula ng show nina Dindo. Madalas din ang panakaw nahipo ni Ranier sa aking harapan. Nakakali bog din naman ang kagwapuhan ni Ranier na hindi mo nga mapagkaka malang lalaki din ang gusto. Kaya naman medyo nabubuhay ang aking sandata sa tuwing magagawi doon ang kanyang kamay. Naramdaman din pala ni Ranier iyon. “Para ng nagagalit na ang alaga mo ah.” ang bulong sa akin ni Ranier. Hindi ko naman ito ikinaila. “May

dala yatang kakaibang kuryente ang palad mo kaya nagigising si manoy ko.” ang biro ko na lamang sa kanya “Mukhang malaki yan ah.” ang nasa bi naman ni Ranier. “Hindi naman gaano. Normal lang ang laki.” ang sabi ko naman. “Pwede bang maha wakan na yan?” ang hiling na naman ni Ranier. “Mamaya na lang. Iyong-i yo yan mamaya. Wala kang makaka agaw dyan.” ang biro ko na naman sa kanya. Naging mapilit pa rin si Ranier. Kinapa niyang muli ang aking harapan. Hindi pa siya nakontento sa ganoon. Binuksan niya

  video

ang zipper ng aking pantalon at ipinasok ang kanyang kamay. Pinabayaan ko na lamang siya sa nais

niya. “Jumbo hotdog nga.” ang bigla ng bulalas ni Ranier. “Hoy, tumigil kayo dyan. Bawal ang ganyan dito sa loob ng club. Mamaya na lang yan.” ang paalaala sa amin ni Dindo. Inalis naman agad ni Ranier ang kan yang kamay at isinara ko naman ang zipper ng aking pantalon. Hindi na rin ako makapaghintay na paligaya hin ako ni Ranier. Parang gusto ko ng yayain si Ranier at mauna na kam i sa labas ng club. Nagpigil lamang a ko dahil sayang din ang kikitain nina Dindo at Bernard sa magiging serbisyo nila kay Ranier. “Tawag na ako. Maghahanda na ako para sa show. Maiwan ko muna kayo.” ang biglang paalam sa amin ni Di

ndo. Ilang minuto pa ay inanunsyo na ang pagsisimula ng show. “Welco me to tonight’s show. Ang mga maki kisig na kalalakihan ng club na ito ay may inihandang palabas para sa inyong mga loyal naming customer. For our first number, let us welcome the Bakal Boys.” ang pagpapakilala ng bading na announcer sa unang pa labas. Lumabas mula sa likod ng en tablado ang walong lalaking nakama skara at nakakapa ng itim. Balot na balot silang tignan sa suot nilang kapa. Dahil din sa mascara ay

video

hindi mo makikilala kung sino sila. Hindi ko rin alam kung kasama sina Dindo at Bernard. Nagimula

ng gumiling ang walo sa saliw ng na kakalibog na musika. Kahit hindi sa bay sabay ang walo ay halata namay choreography silang sinusundan. Bi gay todo ang walo kahit na hindi nga gaanong sabay-sabay ang kanilang mga galaw.Ang paghubad nila ng ka pa ay ang tanging step nila na nagsa bay-sabay sila. Inihagis nila ang kan ilang kapa sa may gilid ngentablado. Tanging itim na bikini ang suot nila na napansin ko na tila see-through. Naaaninag kasi ang kanilang sandata at tila matitigas na iyon. Marahil kaya sila tinawag na Bakal Bo ys ay singtigas na ng bakal ang kanilang sandata habang sumasayaw. Natapos ang kanilang bilang na

hindi nila binuyangyang ang kanila ng sandata. Ang sumunod na bilang ay isang bading na impersonator na nag-lipsynch ng isang awit niMariah Carey. Habang ginagaya ng bading na iyon si Mariah Carey ay may dala wang macho dancer ang lumabas mu la sa likod ng entablado ay sumayaw sa likuran ng bading. Si Dindo ang isa sa mga macho dancer na iyon.Na ka-skipmy white bikini naman sila ay may borloloy na tila balahibo ng manok ang nakasabit sa kanilang leeg. May iba-ibang pang sumunod na bilang. Salit-salitan ang mga

  video

macho dancer at mga impersonator na bading.Hanggang sa sumapit na ang pinaka-final na bilang. Ha

los lahat ng macho dancers ay kabila ng sa bilang na ito.  Lahat sila ay ma y tapis na puting tela. Nang alisin ni la ang nakatapis na tela sa kanilang baywang at tumambad ang see-thro ugh nilang puting underwear. Tuwa ng tuwa naman ang lahat ng custom er doon pati na rin si Ranier. Napans in ko na wala doon sa mga sumasay aw si Bernard. Sa kalagitnaan ng bi lang ay may inilagay sa gitna ng en tablado na hindi namin malaman ku ng ano yun dahil natatabingan ito ng mga makakapal na kurtina. Nang pi natay ang ilaw sa entablado ay itinut ok naman ang spotlight doon sa natatabingan ng kurtina. Dahan-dahang hinawi ng ilang macho danc ers ang kurtinang iyon. Unti-unti naming napansin ang isang lalaki na sumasayaw sa loob na nakatali

kod at hubot’ hubad. Tila nakatayo siya sa isang malaking batya. May lu mapit ng dalawang macho dancer m uli sa lalaking hubo’t hubad at unti-u nti siyang binuhusan ng tubig sa ulo habang sumasayaw pa rin siya. May a’t maya pa ay humarap na ang lala ki. Si Bernard pala iyon. Tigas na tig as na ang kanyang alaga ng humarap siya sa audience. Naghiyawan ang mga tao. Pati kami ni Ranier ay napa hiyaw na rin. Patuloy lamang siya sa pagsasayaw na panay himas ng kanyang katawan at ng kanyang sandatang tigas na tigas. Lumapit din

  video

sa kanya ang dalawa pang macho dancer na kabilang si Dindo.May hawak silang sabon at sinabonang

katawan ni Bernard habang patuloy silang sumasayaw. Nang mapuno na ng bula ang buong katawan ni Berna rd ay umalis din sina Dindo at ang kasama niyang macho dancer na nag sabon kay Bernard. Naiwan si Berna rd sa gitna ng entablado at nagpatulo y sa pagsasayaw at paghimas ng kan yang katawan pati na rin ang kanya ng sandata. May paluhod-luhod pa siya. Kahit puno ng bula ng sabon a ng buong katawan ni Bernard ay hu makbang siya papalapit sa mga audi ence. Lumapit siya sa pinakamalapit na table. Kinuha niya ang kamay ng isang customer at inilapat iyon sa kanyang dibdib. Ipinagapang niya ang kamay ng customer na ito hanggang sa mahawakan ang kanyang alaga.Kahit na nagkaroon ng sabon ang kamay ng customer na

iyon ay tuwang-tuwa ito sa pagkaka hawak sa malaking sandata ni Berna rd. Lumipat ng ibang table si Bernar d at sinayawan ang mga customer sa table na iyon. Hindi nakapigil ang da lawang nakaupo doon at agad hinaw akan ang tarugo ni Bernard. Pinaba yaan lamang ni Bernard na mahawa kan nila ang kanyang tarugo. Nagpa tuloy lamang siya sa pagsasayaw. B umalik siya sa gitna ng entablado at may pumasok muling mga macho dancer at isa-isa nilang binuhusan ng tubig ang buong katawan niBernard. Nang matapos ang kahuhuli-huliang nagbuhos ng tubig kay Bernard ay isinara na ng dalawa pang macho dancer ang kurtina na nagkubli

  video

kay Bernard. Nagpalakpakan ang mga tao kasabay ang malakas na hiyawan na “More!” Nagsi-alisan

na sa entablado ang mganagperform. Inalis din ang props na ginamit ni Be rnard. Ilang minuto pa ang lumipas ay isa-isa muling naglabasa ang mga macho dancer. Pawang naka-see-thr ough underwear silang lahat. Kanya- kanya na silang giling at estilo sa pa gsasayaw na tila inaakit ang mga cu stomer ng club na iyon. Sina Dindo at Bernard ay hindi ko na nakita sa entablado. “Okey ba si Bernard?” ang tanong ni Dindo ng lumapit siya sa amin. “Ang galing ni Bernard.Nakakalibog talaga.” ang tugon ni Ranier. “O bakit wala ka na doon?” ang tanong ko naman kay Dindo. “Okey na ako. May client na

rin ako eh. Yung mga iyon ay wala pang magte-take out sa kanila. Baka sakaling may kumuha pa sa kanilang kliyente.Sayang din yun.” ang tugon naman ni Dindo. “Grabe ah. Bakit ang tagal lumambot ng kanilang eti ts?” ang tanong naman ni Ranier. “A h yun ba? Ganito yun.  Magsasalsal muna kami para tumigas ang aming titi. Kapag matigas na ay tinatalian
ang pinakapuno ng titi naming. Yun tumatagal ang pagiging matigas nito.” ang tugon naman ni Dindo. “Eh di ba masakit yun.” ang naban

  video

ggit naman ni Ranier. “Medyo. Pero sanayan na lang yun. Mas nakakaenganyo sa mga kliyente kung

makikita nila kung gaano kalaki ang titi namin kung matigas na.” ang na sabi naman ni Dindo. “Ikaw Jomed, hindi ka ba sumasayaw?” ang tanon g sa akin ni Ranier. “Hindi eh. Para ng GRO lang talaga ako. Table table lang. Minsan nagpapa-pick up. Gano on lang.” ang tugon ko naman. May a’t maya pa ay lumapit na sa amin si Bernard.“Pasensya na. Naligo pa ta laga ako.” ang bungad ni Bernard. “Okey lang yun.” ang sabi ko naman. “Sir, kayo po ba ang magiging kliyente namin ngayong gabi?” ang tanong ni Bernard kay Ranier. “Oo ako nga. Ang galing mo palang gumiling. Para kang sawa.

Pati yung etits mo ay sing-haba din yata ng sawa.” ang biro ni Ranier kay Bernard. “Hindi naman po sir.” ang maikling nasabi ni Bernard. “O ano? Pwede na ba tayong umalis?” ang tanong ko kina Dindo at Berna rd. “Pwede na. Tara na.” ang tugon ni Dindo. “Sandali lang babayaran ko muna ang bill natin.” ang sabi na man ni Ranier. Matapos mabayaran ni Ranier ang aming bill ay nilisan na namin ang club. Sumakay kami sa sasakyan ni Ranier at dinala niya kami sa isang beach resort. Hindi ko alam kung sa pamilya nina Ranier iyon. Kasi kahit mag-aala-una

  video

na ng umaga ay pinapasok pa rin kami. Binigyan kami ng pinakamalaking silid na available. “Pwede

bang magtorohan kayo ni Bernard?” ang tanong ni Ranier kay Dindo pag pasok namin sa silid. “Okey lang sa akin. Ikaw Bernard okey lang ba?” ang tugon ni Dindo at tanong naman kay Bernard. “Malaki naman yata ang bayad natin kaya walang proble ma sa akin.” ang tugon naman ni Be rnard. Naupo kami sa isang sopa ni Ranier. Sina Dindo at Bernard nam an ay nagsimulang magromasahan sa ibabaw ng kama. Habang naghahalikan ang dalawa ay unti-unti nilang hinuhubad ang kanilang mga suot. Habang ginagawa nila ang romansahang iyon ay hindi na rin nakatiis si Ranier na yapusin

ako at siilin din ng mga halik. “Teka muna Ranier. Mas magada na panoo rin muna natin ang dalawa. Pampali bog sa atin.” ang bigla kong nasabi ng tangkain na ni Ranier na hubaran ako. “Oo nga pala. Sarap din nilang panoorin.” ang tugon naman ni Ran ier. Parang nadala sina Dindo at Ber nard sa kanilang ginagawa. Makato tohanan na iyon at hindi na show para kay Ranier. Subo-subo nila ang uten ng bawat isa. Ganadong ganado sa pagchupa ng alaga ng isa’t-isa. Talagang tinigasan na ako ng mga sandaling iyon. Si Dindo ay nasu

  video

bukan ko ng chupain ako. Alam ko na super galing din niya sa aspetong iyon. Si Bernard naman ay

tila bihasa din sa ganoong klaseng pagpapaligaya sa partner.Kaya nam an ng halikan na ako ni Ranier ay hindi ko na siya pinigilan. Agad din akong tinalupan ni Ranier. Talagang napansin ko ang pananabik niya sa aking sandata. Agad din niya itong isinubo ng mahubaran na niya ako. Hindi ako makapaniwala na yung da ting crush ng kababaihan sa aming school noon ay ang taong sabik na sabik sa pagchupa sa aking alaga. Bi hasa na rin si Ranier sa pagchupa. Marahil ay regular na rin niya itong ginagawa. Di nagtagal at apat na kaming hubo’t hubad sa ibabaw ng kama. Si Bernard naman ngayong ang kahalikan ni Ranier. Ako naman ngayong ang chumuchupa

sa sandata ni Bernard. Si Dindo nam an ay palit-palitan ang pagchupa sa amin ni Ranier. Maya’t maya ay ako na rin ang chumupa kay Ranier. Gra be din kasi ang laki ng alaga ni Rani er. Halos lahat kami ay nachupa ang
bawat isa sa amin. “Sabihin nyo sa akin kung lalabasan na kayo. Sa akin nyo iputok ang inyong tamod.” ang nasabi pa rin ni Ranier sa gitna ng mainit naming pagtatalik. Ako yata ang unang nakaramdam na malapit ng sumabog ang katas. “Malapit na ako.” ang bigla kong nasabi. “Ako rin pwede na.” ang sabi naman ni Dindo.“Ikaw Bernard malapit ka

  video

na rin ba?” ang tanong ni Ranier. “Malapit na rin ako.” ang dugtong pa ni Ranier. “Sige, hahabulin ko

kayo.” ang nasabi naman ni Bernard. Nahiga si Ranier sa kama. Lumuhod kaming tatlo sa paligid niya habang patuloy sa pagsalsal ng aming mga sandata. “Ahhhhhhhhh…………..” ang bigla kong nabaggit kasabay ang pagputok ng aking katas sa dibdib ni Ranier. Sumunod na nilabasan ay si Ranier mismo. Di rin nagtagal at ni labasan na rin si Dindo. Medyo nata galan pa ng labasan si Bernard. Gra be ang dami ng tamod na nagkalat sa diddib at tiyan ni Ranier. Tuwang tu wa naman si Ranier ng makita niya iyon. Pinadulas niya doon ang isang daliri niya mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang dibdib. Isinubo niya ang daliring iyon. “Wow, ang sarap talaga ng sari-sa

ring tamod. Hmmmmmm……….” ang nasabi ni Ranier ng matikaman niya ang halo-halong tamod namin. Nahiga muna kaming apat sa kama at nagpahinga ng kaunti. Nang maa lala ko na maaga ang punta namin sa sementeryo ay ako ang unang nagya ya na umuwi na kami. Matapos ma kaligo ay inihatid kami ni Ranier sa pwede na kaming makakuha ng taxi o jeep papauwi sa amin. Kahit na nagpumilit si Ranier na ihatid kami sa aming tirahan ay hindi ako pu mayag. Ayaw ko kasing malaman niya kung saan ang aming bahay. Baka malaman nya rin na hindi

video

naman talaga ako callboy. Matapos ang araw ng mga patay ay bumalik na rin ako sa Maynila. Ngayo

nay hindi pa ako muling nagtatakang umuwi sa Cebu upangmag bakasyon Retired na rin naman sina Mamang at Papang at sila na ang madalas na magbakasyon dito sa aking inuupaha ng apartment. Hindi ko din alam kun g kailan ako muling matutungtong sa Cebu. Nag-aalangan kasi ako na makita muli ni Ranier. Maaari niya kasing malaman ang bahay namin sa Cebu kung talagang gagawa siya ng paraan. Sina Dindo at Bernard nam an ay umalis na rin sa paupahang kwarto sa bahay namin. Wala na rin akong balita sa dalawa kung na saan na sila. Sina Mamang at Papang naman ay hindi pa rin nalalaman ang totoong pagkatao nina Din

video

do at Bernard. Hindi ko na iyon pinagtatakahan. Mismong anak nga nila ay hindi nila alam na tunay na chickboy, pwede sa chicks at pwede din sa boys.    -   END   -


video