Thursday, January 22, 2015

Limang Minuto / Pinagtulungan ng mga Bakla / Tanggero / Panaginip LangLIMANG MINUTO


Kriiiiiiiiiiiiiiiiiing. Nakagising ako sa ingay ng alarm clock na araw-araw kong naririnig. Kinusot ko ang mga mata ko at naupo sa kama, nakatingin sa kawalan ng mahigit limang minuto. Ganyan naman siguro ang ginagawa nating lahat matapos magising di ba? Maya-maya, isang ngiti ang gumuhit sa ak
 
ing labi. Excited ako, dahil sa wakas makakausap ko na siya ulit - ang tao ng pinakawalan ko. Iyon ang pagka kamaling hinding-hindi ko makaka limutan, sinaktan ko siya at pinagpa lit sa iba."Pasensiya ka na Michael. Alam kong dalawang taon na tayo, pero..." Panimula ko.  "Pero ano? George, alam kong may pagkukula ng ako. Pero parang awa mo naman, huwag mo akong iwan..." Hinawak an ni Michael ang aking kamay na nakapatong sa dinner table. Tinignan ko ang kamay niya at pinakiramdaman - malamig, magaspang, at makapal. Taliwas sa kamay na kina hiligan kong hawakan at damhin noon. Umangat ang tingin ko sa kanyang mukha, halata ang kanya ng pagpayat at pangingitim ng ilalim na bahagi ng kanyang mga mata. Nakakaawa, pero kailangan ko

ng magpakatotoo.Nagbuntong hinin ga muna ako at pumikit bago tinigna n ang kanyang mukha. Eto na, sasak tan ko na ang taong minahalako."I'm sorry Mike," hinila ko ang kamayko. "Hindi na kita mahal. Nawala ang in it eh. Nawala na ang dati kong kina baliwan ko sa'yo.""George, intindih in mo naman sana please. Para sa at in din naman ito eh. May pinag-ipun an kasi akong matagal mo nang gus to." Nagsimula na siyang umiyak at hinahalik-halikan ang kamay ko. Pero pilit kung tinanggal ang kamay ko. Tumayo ako at tumalikod. Dapat ko na tong gawin."Teka, George, please," hindi ko siya nilingon pa, "kahit magkaibigan lang?" Natigilan ako sa narinig. Hi


video


narap ko si Michael at kaagad na niyakap. Iyan lang naman ang kailangan ko eh, ang tanggapin niy

ang pagkasawa ko sa amin. "Salama t, Mike. Pinalaya mo ako. Salamat." Bulong ko sa kanya. Ngunit sa halip na ibuhos niya ang luha niya, pinigil an niya ito at ngumiti pa sa akin. Ga nyan kita kamahal George. Sige na, puntahan mo na siya." Kumalas siya sa yakapan namin, kinuha ang gamit niya, at naglakad na pabalik. Kahit alam kung pinalaya niya ako, alam kong nasasaktan pa rin siya. Habang palayo nang palayo sa akin, alam ko ng nababagabag siya. Pero matapos ang isang taong hiniwalayan ko siya, akala ko okay na kami ng bago kong boyfriend. Akala ko, masa ya na ako - pero ang desisyon ko na iwan ko siya... ang pinakamaling desisyon pala. Niloko lang pala ako ng bagong boyfriend ko, pinakawalan ko ang taong lubos na nagmamahal para sa tawag nglaman

at maling akala.Ngunit kahit wala na kami ni Michael, andiyan pa rin siya para pagaanin ang loob ko, nagkikita pa rin kami at dahan-dahan kong na kita ang pagkakamali kong iwan siy a. Nag-uusap pa rin kami at nagtata wanan para bang walang hiwalayang nangyari. Kung may problema ako, andiyan siya palagi para payuhan ak o - at ganoon din naman ako sa kan ya. Kahit kami pa noong bago kong boyfriend, hindi niya ako iniwan at parang hindi lang siya nasaktan, pero alam kong araw-araw siyang nasasaktan sa pagkikita namin. Noong nagkahiwalay kami ng boy friend ko lang nalaman na nagkamali pala ako. Nagsisisi na ako. Kahit pa man hiwalay na kami ng


  video


boyfriend ko, pinayuhan niya ako na balikan ang boyfriend ko dahil unfair daw. Sa kabila ng pagpalit

ko sa kanya, ako at ang boyfriend ko pa rin ang iniisip niya. Mabait na tao si Michael. Masarap magmahal, siya ang klase ng tao na marunong mag mahal - ang taong hindi iniisip ang sarili... Bakit hindi ko nakita iyon? Dahan-dahan namang namuo ang na walang pagtingin ko sa kanya. Bini bigyan ko siya ng pick-up lines at ha lata ang kilig na dati kong kinagisn an. Sa madaling salita, gusto ko siya ulit. Mahal ko na naman siya. Mali ang desisyon ko noon na iwan siya.Hanggang ngayon, mahal niya pa rin ako kagaya ng pagmamahal niya sa akin noon, walang nagbago.At ngayong araw na ito, magkikita kami... Aaminin ko na sa kan ya na gusto ko siya habang buhay,  at hindi ko na siya pakakawalan.  Habang nakaupo ako sa kama,

nabuhayan ako at nawala ang antok ko. Excited na akong mahalin niya a ko ulit.  Madaling dumaan ang araw. Hindi ko na nga napansin ang dami ng trabaho na nagawa ko sa office dahil sa pagka-excite ko na magkiki ta na kami. Mamaya, hindi ko na pa lalampasin ang pagkakataong ito. Ba go ako umuwi para magbihis, bumili ako ng singsing at strings para sa aki ng gitara. Hindi ko na kasi maalala ang huling pagkakataon na ginamit ko ang aking gitara. Ang totoo, mas magaling siyang tumugtog at siya ang nagturo sa akin. Gagamit in ko ang tinig ko para pasagutin ulit siya.Nang makauwi ako, alas-siyete na ng gabi. Naligo ako. Nag


  video


bihis ng maayos. Inayos ko ang buhok ko kagaya ng kina-in-love-an niya sa akin. Maya-maya ay hin

arap ko ang salamin, walang duda a ko pa rin ang gwapo, at hinding-hin di niya ako maaayawan ngayo't han da na akong magpakakumbaba at hi ngin muli ang puso niya. Sana this time, Michael, sa kabila ng mga ka gaguhan ko sa iyo, tanggapin mo ako ulit. Alas-otso na ng gabi, nasa sasakyan na ako. Binabaybay ko na ang daan patungo sa eksaktong res taurant na sinaktan ko siya mahigit isang taon na ang nakalipas.Nang makaabot na ako sa restaurant, 8:35 na. Five minutes na akong late sa usapan namin. Noon, si Michael ang palaging nalelate sa amin. Mariin ko siyang pinapagalitan kahit marami pa ang makarinig sa amin. Nasa parking lot na ako at nagrehearse ng iilang salita sasabihin ko sa kanya. Kailangan maging espesyal ang gabing ito para sa aming dalawa.Kinuha ko ang gitara at

singsing na ipangreregalo ko sa kany a. Kailangan sorpresahin ko siya. Lu mabas na ako ng sasakyan at kinaka bahan ako bawat yapak na hinakban g ko papasok sa restaurant. Tatangga pin niya kaya ako?  Ulit? Kahit nas aktan ko siya? May mangyayari ban g masama dahil sa five minutes late ako? Pagagalitan niya kaya ako? Ng unit nang makapasok ako, ako yata ang nasorpresa. Natanaw ko kaagad ang kinauupuan niya. Katabi ang isang matangkad at gwapong lalaki na ngayon ko lang nakita. Bakit kaya siya nagdala ng kaibigan? Ah! Oo, hindi ko pala siya nasabihan na kaming dalawa lang. Ayos din yang may makakakita sa pag


  video


babalikan namin.Andiyan pa rin ang ngiti na kinabaliwan ko simula noon. Ang gwapo na ni Mike.

Walang kupas. Lumapit ako sa mesa agad-agad. "Hi George! Hanep naka porma ka ngayon ha. May gitara pa! Sabi niya sa akin sabay hampas ng balikat ko. Natuwa ako sa kanyang ginawa dahil hindi pa rin nawala ang connection namin. Walang nagbago matapos ko siyang hiwalayan, malib an sa lumaki ang katawan niya at ma s pumuti at tumangkad siya. Halata ng inaalagaan niya ang sarili pagka tapos kung itapon ang pag-aalaga ni ya sa akin. "Siyempre naman. Upo muna tayo!" Ngiti ko sa kanya at ng kasama niya.  "Siya nga pala George, si King." Turo niya sa kanyang katabi. Mabait ang mukha ni King, moreno at buff din. Ngu miti sa akin si King at naglahad ng palad. "King pare. Economy analyst." Malalim ang boses niya, na

kakainggit ang postura."George. Nic e meeting you!" Ngumiti din ako ka y King."Siya pala ang bagong boyfr iend ko George." Masayang wika ni Michael." Bagong boyfriend ko." "Bagong boyfriend ko."Umeecho sa tenga ko ang kanyang sinabi. Mistu lang bumagsak ang langit sa aking mga balikat.Nanlumo ako. Kaagad kong hinila si Michael palabas ng restaurant. "George, ano ba!"Nang nasa labas na kami, binitawan ko si ya. Galit na galit ako sa kanya. "Ke lan pa, Michael?" Galit na galit ko siyang tinignan. "Kanina lang. Five minutes bago ka dumating. Bakit ba? Isang taon na rin siyang na nliligaw, ano bang problema doon?" Obvious sa mukha niya ang pagkalito kung bakit ako nagagalit.


  video


"Ano ka ba?! Tanga ka ba? Sinagot mo siya five minutes ago? Eh ako? Noon pa kita mahal! Noon ko

pa nalaman ang pagkakamali ko! Di mo lang alam na pagkatapos niya ak ong hiwalayan, dahan-dahan na ako ng na-iin-love sa'yo ulit! Andiyan a ko palagi para sa'yo, sa mga proble ma mo sa pamilya, trabaho, pera, at kung anu-ano pa! Masaya akong ka hit may ginawa akong mali sa'yo, ti nanggap mo pa rin ako ulit. Andoon ako sa panahon na kailangan mo ako!! Kasi, mahal na mahal kita!! Bakit di mo ako nakita?! Hindi ta yo nawala sa tabi ng isa't-isa!!" Nasasaktan ako at umiiyak na kami. Tulo ng tulo ang luha ko saman talang nakayuko siya. Nakakaagaw na rin kami ng atensyon dahil sa malaking boses ko.Napakagat

siya ng labi at umangat ang kanyang ulo. Maya-maya nagsalita na si Mik e. "Eh ako George? Mahuhulaan mo ba kung ilang taon na akong nanlili gaw sa iyo? Mahuhulaan mo ba ang haba ng pagmamahal ko sa iyo? Ang paghihintay ko na muli mo akong balikan? Ang pagbabakasakali kong lalapitan mo ako dahil hindi lang sa problema meron ka ng pinalit mo sa akin, kung hindi ang sabihin mo la ng man na mahal mo ulit ako? Alam mo ba kung gaano ko katagal hinili ng na sana balikan mo ako?" Pabu long na wika ni Mike habang tumutulo na ang kanyang luha. Umuuyog ang kanyang mga balikat. Nat ahamik kaming dalawa. Pinatong ko ang dalawa kong kamay sa kanyang magkabilang balikat. "Mah


  video


al mo pa naman pala ako eh. Tanggapin mo na ako ulit, please. Mahal na mahal kita Mike." Dahan-da

han akong lumapit sa kanya at niya kap siya. Sinuklian niya ang yakap ko."Sorry George." Humahagulgol na bulong ni Mike sa akin. "Palayain mo na ako, please. Pagod na ako sa kahihintay sa'yo. Ang pagmamahal na minsang nawala, kay King ko la ng naramdaman muli. Sa panahon na tinapon mo ako, si King lang ang nagbigay ng dahilan upang magma hal ako ulit. Kagaya ng pagtitiis ko sa iyo, tiniis niya rin ako. Naghintay siya sa akin kagaya ng paghintay ko sa iyo."Kumalas ako sa yakapan na min. "Pero five minutes lang naman ang lamang niya sa akin. Tsa ka mahal mo ako, di ba? Ako na la ng ulit, please?  Patawarin mo na ako sa pananakit ko sa puso mo. Nagsisi na ako, please." Umiyak ako habang nakaluhod sa kanya. Niyakap ko ang kanyang mga binti kahit nauntog na ang suot kong

gita ra sa sahig. Lumuhod din si Mic hael at niyakap ako. "George, mata gal na kitang napatawad. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Pero mas may mahal na akong iba. Di ko siya sinagot dahil five minutes early siya, pero dahil isang taon niya akong tin iis. Isang taon ko siyang tinulak pal ayo dahil isang taon akong umasa sa iyo. Mahalagang desisyon ito para sa akin. Pero pinili ko siya dahil kah it pinagtulakan ko pa siya hindi siya nawala. Samantalang ikaw, pinaka walan mo lang ako. Kaya please George, bigyan mo naman ako ng karapatang sumaya at magmahal muli. Pinagbigyan kita noon, sana ako naman ngayon... Please..." Binitawan na ako ni Mike at hinap


  video


los ang aking ulo - kagaya ng ginagawa niya sa akin palagi. Nang umangat ang kamay ni Mike, sinu

ndan ko siya ng tingin. Nasa tabi la ng pala si King naghihintay sa kan ya. Nang makalapit na si Mike kay King, kaagad na niyakap nito si Ki ng at yumakap naman ang huli. Nak aka-inggit si King, minahal niya ang taong mahal ko.Ilang segundo ang lumipas at nakatulala ako kay Mike na inaakbayan ni King. Dinig na di nig ang pagpapatahan ni King kay Mike habang papalayo sila. Ganito pala kasakit ang iwan na nasasaktan. Siguro nga ang limang minutong iyon ay ang magpapasaya sa kanya... habangbuhay.Ako sana iyon eh.Alam kong ang kasalanan ko ay hindi ang pagka-late ko ng five min utes, alam kong matagal nang naghihintay si Mike sa akin... di ko na mabilang pero baka mga mahig
it isang taon na rin siguro, simula nang hiniwalayan ko siya sa parehong lugar kung saan kami nagka

kaiyakan noon. Simula nangsinaktan ko siya noon.Alam kong hindi kasal anan ang pagiging late ng five minu tes. Pero siguro lang, siguro lang tal aga, kung hindi ako nahuli ng five minutes, hindi sana naka-tiyempo si King kay Mike. Siguro, nabago ko pa ang isip ni Mike o di kaya'y ni King. Kung hindi lang ako nag pahuli ng limang minuto... siguro ako pa rin sana ulit. Sana ako na lang ulit.  -  END  -PINAGTULUNGAN NG MGA BAKLADinama ng unang lalaki ang matipunong katawan ni Roy. Hinimas-himas, hinagod-hagod. Pinisil nito ang utong ni Roy hanggang sa tumigas ito. Gumalaw na rin ang kamay ng pangalawang lalaki. Nakih

imas na rin ito sa walang kalaban-la bang katawan ng binata. Habang nag aganap ito ay patuloy namang kinuk unan ito ng video ng pangatlong lala ki... Gumapang ang kamay ng dalaw ang lalaki at nagtagpo ang mga iyon sa puson ni Roy. Suot pa ng binata ang pantalon... Wala ng nagawa pa si Roy ng simulang alisin ng lalaki a ng kanyang sinturon at tanggalin ang pagkakabutones ng kanyang pantalo n... Hindi sya kumilos at pinabayaan ang unang lalaki sa ginagawa nito... Tuluyan itong nahubad. Ngayon ay tanging puting brief na lamang ang suot ni Roy. Kita nya ang pagkakatuon ng atensyon ng dalawang lalaki sa nakabukol nyang harapan... Gumana ang camera. Naka-zoom sa nakabukol na ari ni RoyHinimas ng unang lalaki ang hita ni Roy.

Ang pangalawang lalaki naman ay pinisil-pisil ang nakabukol na ari ng lalaki. Lumapit ang pangatlo ng lala ki at nakihimas din sa ari ni Roy. Wa lang magawa si Roy. Para syang pan indang halinhinang pinipisil-pisil. Pa tuloy ang rolyo ng camera. Kinunan ang mukha ni Roy pababa sa kataw an nya,… sa dibdib,… sa pusod…... Kitang-kita sa video ang ilang pares ng kamay na gumagapang sa kataw an ng binata. Hanggang sa dumako muli ang video sa nakabukol na ari nito, Hinila ng isang kamay ang brief ni Roy at lumantad ang malaking ari ng binata. Matigas ito. Gal


video


it na galit. "Wow, ang tigas ng burat mo Roy…. Akala ko ba ayaw mo sa bakla Bakit mukhang himas

pa lang namin eh nakatayo na ang al aga mo? Nag-e-enjoy ka naba? Haha ha!" Kahit si Roy ay nagtataka kung bakit matigas ang ari nya... Kuhang- kuha ng video ang kabuuan ng pag kalalaki ni Roy. Ang bawat ugat,ang mga hibla ng bulbol, ang dalawang bayag nya pati na ang singit nya. Bu ong detalye ng kanyang pagkalalaki ay malinaw na nakunan...Gumapang ang halik ng dalawang lalaki. Sinip sip ang magkabilang utong nya. Ang hindi alam ng mga ito ay nandoon ang kiliti ng binata. Kahit may galit at pandidiri ay hindi maitatatwang tinablan ito sa mainit na hini nga at malikot na dila ng dalawang lalaki. Naramdaman nya ang isang pares ng kamay na humahagod

at lumalamas naman sa kanyang pag kalalaki. Kamay pala ito ng pangatlo ng lalaki, –ang may hawak ng came ra. Ayaw man ng kanyang isipan ay iba naman ang ikinikilos ng kanyang katawan. Ngayon lamang nya narana san ang ganito... Gumapang ang dila ng isang lalaki habang ang isa ay pa tuloy sa pagsipsip sa utong nya. Ki tang-kita nya ang mga marka ng tsik inini sa kanyang kaliwang dibdib. Tadtad halos ito pagkatapos lubayan ng unang lalaki. Gumapang ang labi at dila ng unang lalaki sa ka


  video


nyang pusod. Sinisipsip ang kanyang balat, hinihimod ang balahibong nananalytay doon. Basa. Main

it. Parang bakal sa tigas ang ari ni R oy habang patuloy na hinihimas ng may hawak ng camera. Hanggang sa biglang isubo ng unang lalaki ang ka nyang burat sagad hanggang sa pina ka puno nito.... Ngayon lamang may nakasubo ng buong-buo ng kanyang pagkalalaki. Napakainit sa loob ng bibig nito.Ang dila nito ay parang da lag na kumikiwal-kiwal attumutukso sa katawan ng kanyang burat. Todo ang pagsipsip ng lalaki na parang hi nuhugot ang kanyang ari. Nagtaas- baba ito. Bawat pagbaba ay sumisikip ang bibig nito. Humahapit ang labi sa kahabaan ng kanyang pa gkalalaki. Napatigil ang pangalawang lalaki. Tiningnan nya si Roy na butil-butil ang pawis at matama

ng nagmamasid sa sumususo ng ari niya. Nginitian ng pangalawang lala ki si Roy. Walang emosyon ang bin ata. Nakamasid lang. Dumausdos pa baba ang pangalawang lalaki. Nakis alo ito sa unang lalaki.Pinagtulungan nilang susuhin ang burat ni Roy. Ab ala rin ang kanilang kamay sa paghi mas at paghagod sa ibat-ibang baha gi ng katawan ng binata. Pati bayag at singit ni Roy ay hindi nakaligtas sa mainit na labi at dila ng dalawa.
Lahat ng ito ay kuhang-kuha sa video. Nakunan din ang ilang beses na pagtirik ng mata ni Roy habang pinagtutulungan syang paliga


  video


yahin ng dalawang lalaki. Pati ang katawan nya ay boluntaryong sumasabay sa pag-indayog.  Halos

murahin nya sa isip ang mga bakla ng nagpapakasawa sa burat nya. "Pu tang `nang mga bakla `to, burat lang talaga ang hanap ng mga ito!" ...Hu minto ang dalawang lalaki sa pagsu so sa ari ng binata... Tayung-tayo at nakatutok sa kisame ang burat ni Roy. Nangingintab ito at basang-ba sa ng laway. Tumayo ang pangalaw ang lalaki. May kinuha ito. Pagbalik ay hawak ang isang container ng pet roleum jelly at isang wrapper ng con dom. Isinuot nya ang condom sa bu rat ni Roy. Pagkatapos gamit ang kamay ay dumakot ito ng jelly at ipinahid sa kabuuan ng ari ni Roy. Nagtataka man ang binata ay hindi nya magawang magtanong. Pinanonood lamang ang ginagawa ni

to. Pagkatapos ay umakyat sa kama ang lalaki at dahan-dahang inupuan ang matigas na burat ni Roy. Halos lumuwa ang mata ng binata sa gina wa ng lalaki. Ni sa hinagap ay hindi nya inisip na papasok ang burat nya sa loob ng isang puwet at sa isang la laki pa. Marahang nakapasok ang ul o ng ari nya. Masikip. Dumausdos pa ang lalaki. Dahang-dahang buma on ang kabuuan ng kanyang burat. Mas masikip pa sa ari ng babae asa loob nito. Parang sinasakal ang kan yang pagkalalaki. Nagtaas-baba ang lalake. Para syang hineteng kinabayo ang mahabang ari ng binat


  video


a. Muling nandiri ang binata pero traydor naman ang kanyang katawan sa nararamdaman. Ilang sanda
 
li pa ay sinasalubong na rin ng kata wan nya ang pag-taas-baba ng kata wan ng pangalawang lalaki.Nangiti ang lalaking may hawak ng camera. Hindi nya mapigilang magsalsal ha bang patuloy sa pagkuha ng video. Naramdaman ng pangalawang lalaki na bumibilis ang pag-indayog niRoy. Malapit na itong labasan... Tumayo ang pangalawang lalaki kung kailan malapit na syang labasan. "Putang nang bakla talaga ito!" bulong ng is ip nya... Ang pangalawang lalaki naman ay yumuko upang himurin ang leeg at kili-kili ni Roy... Pai kot-ikot naman ang lalaking may hawak ng video. Nandoong kunan ang mukha ng binata at ang gina

gawa ng pangalawang lalaki. Nang makakuha ng magandang pwesto ay sumabay sa pagpisil-pisil sa kanang utong ni Roy... Tayung-tayo pa rin ang ari ni Roy. Ipinasa ng lalaking may hawak ng video ang camera sa pangalawang lalaki at pagkatapos ay walang sabi-sabing sinuso ang burat ng walang kalaban-labang binata. Napakagaling din ng lalaking sumu suso sa kanya... Hindi nagtagal at su mirit sa ere ang masaganang katas ng binata. Isang linggong inipon... Napa-mura muli ang binata kasabay ng pagsabog ng kanyang semilya.   -  END  -
TANGGERO


Dahil pasko na at uso ang inuman..."O...Tagay mo na," hudyat ni DJ na may kasabay na kindat. Nam umungay na rin ang mga mata niya. Iniabot nito ang baso na may shot ng gin-pomelo. Nakaunat ang

malaking bisig nito patungo kay Jag, halos iumang sa mga labi nito ang b aso ng gin."Ako na ba?" sagot ni Jag nakangisi na parang may tama. Sery oso at mataman ang titig ni DJ sa ka nya, waring may sinasabi sa kanya na hindi na kailangang sabihin. Para ng tanga lang na iniabot ni Jag ang baso ng gin, nakatingin din sa tang gero, kahit hindi batid nito ang hiwa tig ng tingin nito.Parang nananala ngin na tinungga ni Jag ang laman ng baso. Bawat lagok nito'y gumugu hit sa kanyang lalamunan. Matamang nakatitig si DJ sa kanya. Pagkahiwalay ng mga labi nito sa baso maaaninag mo ang pait ng panlasa niyang nabakat sa mukha. "Eto, chaser," matamang tingin ni DJ pa

gkaabot ng baso, palitan sila. Humig op ng ilang lagok ng ice tea si Jag. "Tangina," sabi ni Jag, "may tama na ata ako dude. "Nakatitig pa rin si DJ sa kanya na parang may hinihintay sa sasabihin niya. "Ano ba halo nya n?" tanong ni Jag, "baka naman ma maya inaativan mo na ako?" Sabay tawa."Ikaw ang mayabang mag-aya ng inuman, kupal ka e."Kinapa ni Jag ang yosi sa bulsa ng salawal ni ya. Nagawa niyang mahugot ang isa ng stick ng lights pero hindi mahan ap ang lighter. Kapkap siya ng kap kap sa mga bulsa ng cargo shorts niya habang nakasalpak sa bibig ang yosi, pero hindi mahanap.Nagulat siya sa pagsambulat ng apoy sa may dulo ang ilong niya. Nakaabot


  video


ang malaking kamao ni DJ, tangan ang sinding lighter, nakaunat ang maskuladong braso nito sa kan

ya, inaalay ang apoy para sa kanya Higit sa amoy ng likido ng lighter ay angamoy-lalaking nanunuot sa bisig ni DJ ang nalanghap ni Jag. Hinawa kan niya ng nanginginig na kamay ang kamao ni DJ at iginiya sa dulo ng kanyang sigarilyo. Humitit siya ng malalim, dahilan upang magni ngas ang dulo ng yosi niya mula sa apoy sa kamao ni DJ.Tahimik pa ri ng nakatitig sa kanya ang tanggero. Hinipan ni Jag ang apoy sa lighter, "Tagay mo na."Sinalinan ni DJ ang baso at dirediretsong tingunnga ito, sinalinan muli ang baso at iniabot kay Jag."Nagmamadali ka?" biro nito."Sayang ang tagay," sagot ni DJ nang hindi ngumingiti, ni hindi nalukot ang mukha, "Di bale nang magtagal ang kamay sa suso,

wag lang sa baso."Sabay sumandal sa silya si DJ, pabuka ang mga hita, bahagyang bumakat ang tila nabubu hay na laman sa mga pagitan nito. Nahuli ni Jag ang sariling nakatitig sa laman na iyon. Umiling na lang siya at tinungga ang baso ng gin. Wa lang nag abot ng chaser. Nakapikit na ang tanggero sa silya, nakayakap sa unan at waring tulog. Tinabihan ito ni Jag na parang aso'ng iniinspek syon ang isang malaking buto. Baka gumalaw.Parang hayop na inamoy amoy niya ang kainuman, nilalanghap ang amoy-lalake na singaw ng katawan nito."Tangina ka," pik


  video


it na sagot ni DJ, "nilasing mo ko.""Gago ka ba," sagot niya, "ikaw ang tumatagay, ako sisisihin mo."

"Ulol ka," mura ni DJ, "Kanina kopa pinipigilan ang tama ko.""Ano ngay on ang gagawin ko? Akala mo kung sino kang matibay, bibigay ka din pa la." "Tangina mo." "Wag pala magta gal sa baso ha," kutya ni Jag, "mag tagal kamo sa suso ha?" Sabay lapir ot nito sa utong ni DJ. Imbes na uma ray ito, isang impit na ungol ang lum abas sa mga labi nito.Napatigil si Jag. "Wag dyan," bulong ng kausap, "may kiliti ako dyan.""Kiliti pala.." Dinakma ni jag ang bukol sa pagitan ng hita ng kasama. Umungol lamang ng bahagya ito, saka lamang napagtanto ni Jag na matigas na ang ari ng tanggero. Minasahe niya ito. Masarap sa palad ang mataba, mainit at matigas na laman. Pinisil-pisil niya ng bahagya ang mga bay

ag nito, napahilig ang mukha nito sa pisngi ni DJ, nalanghap ang alak sa hininga nito, kahit anong laki ng  ka tawan mo'y bagsak ka at walang lak as sa kapangyarihan ng alak.Nang bumuka ang bibig ni DJ ay siniil ng halik ito ni Jag, nilaban ng halik ang dila sa dila, binuno ang malapad at mahabang dila ng kasama, habang ang kamay nito ay nawawala na sa ilalim ng salawal ng lasing.  Ilang sandali pa ay nakalabas na ang tore sa salawal ni DJ. Saglit lamang itong nahanginan, dahil mabilis itong naglaho sa madilim na lalamunan ni Jag. Pumihit pihit sa sarap ang


  video


malaking katawan ni DJ habang hinigop-niluwa siya sa bunganga ni Jag. Damang-dama niya ang pag

higit sa lalamunan ng kaibigan ang ulo ng kanyang ari. Mainit ang loob ng bibig ni Jag. At saksakan ng lalim. Para siyang hini higop sa balon.Lumalim nang lumalim ang hininga ni DJ, padalas ng padalas ang sam bit ng pangungutya at pagmumura. "Tang ina kang bakla ka... Puta.. Paksyet, tangina ka ang saraaaap..."Walang naririnig ang Jag Iisa ang linya sa isip, ang matikman ang ma lapot at matamis na tamod ng kainuman. Mabaliw sa sarap ang kasama, naroong idul dol pa lalo sa lalamunan niya ang ari nito. Halos masabunutan ni DJ si Jag habang papalapit na ang pagsabog niya, "Gago ka, lalabasan naaaa ko."Iyon at naramdaman ni Jag na napuno ang bibig niya ng nektar galing sa kaibuturan ng kasama.

Animong batang humihikbo at nauu tal ang tanggero habang hinihigop ni Jag ang bawat parak ng kanyang ka katasan sa loob ng bibig niya. Wala ng sinayang si Jag. Simot ang huling patak. Lupaypay ang katawan ni DJ at animong magtutuloy ang antok, subalit parang dimonyong ibinangon siya ni jag at ibinalibag na pataob sa sofa. Nagulat man si DJ ay masyado siyang nawalan ng lakas sa pagsabo g niya ng katas. Hinubo ni Jag ang salawal ni DJ at niyapos ng mahig pit, halos hindi makahinga ang huli."Argh! Tangina ka, ilabas mo!!"Huli na nang maramdaman ni DJ


  video


ang sakit.Nakapasok na sa likuran niya ang mala sawang tagdan ni Jag. Kung akala niyang mababali

w siya sa pagchupa ni jag, hindi niya akalain ang sarap nang kinakalikot ang kalooban niya ng ari nito. Si Jag naman ang nagmumura, "gago ka an g sarap ng pwet mo. Paksyet ka, wa wasakin ko likuran mo.""Putang ina ka tigil mo na yan!" Maluha luhang pakiusap ni DJ. Humihiyaw siya sa bawat ulos at kadyot nito, nakaang kla ang mga braso ni Jag papalupot sa punong katawan niya.Kinagat ka gat ni Jag ang tenga niya habang um uulos, mainit ang hininga nito sa bat ok niya, sinisimsim ang amoy nitong pawis at alak. Akala mo'y gustong yupiin ni Jag ang malaking katawan ni DJ.Isang sabay na hiyaw ang inilabas ng dalawa nang pumutok ang tamod ni jag sa kaloob looban ni DJ.Humihingal na nanlu


  video


paypay sa ibabaw ni Dj ang hayok, namalayan na lamang ni DJ na muli din siyang nilabasan habang kinakantot ni Jag ang kanyang likuran. Tumayo si Jag at pumasok sa banyo upang maglinis ng ari.
-   END   -
PANAGINIP LANG 


Hoy Donato tapusin mong lahat ang inventory reports mo ngayon bago ka umuwi... kelangan ko yan tomorrow morning para sa monthly income report ko!" hayyy naku ang boss ko ang galing talagang

mang asar... kung kelan pa naman ako may date.. "yes boss" sagot ko na lang. Ako nga pala si Donaato, 22 years old at nagtratrabaho sa isang marketing office dito sa may kahaba an ng shaw boulivard. Ewan ko nga ba nautical naman ang akingkursong natapos bakit ako andito sa market ing office na to... hhmmm mahirap ipaliwanag pero ang alam ko nung interviewhin ako sabi ng boss ko " wala namang barko dito sa ofis ko bakit dito ka nag aaply ng trabaho"? hahahahaha hayy naku makulit lang talaga ako at smart kaya ako natang gap. 9 pm na ng matapos ko ang report na kailangan nya kaya cancell na rin ang date namin ng friend


  video


ko. Konteng inuman lang naman yun ...hahahaha pampalipas ng oras ... buhay ng mga lalaking wala

ng pang asawa ... di naman ako hala tang bi kaya nga lang wala akong gir lfriend at di ko sila gusto kaya tamp ulan ako ng tukso kahit nung college pa lang ako. Lalaking- lalaki kasi an g dating at tindig ko ... sa katunayan marami ring babae at gay and bi na nagpaparamdam sa kin... wala lang talaga sa kanila ang hinahanap ko pa ra sa isang taong gusto kong mahal in.Dumaan na ang bus ng MAYUMI at pinara ko ito para makauwi na ak o.... parang naramdaman ko ang mag hapong pagod sa trabaho ng malapat ang likod ko sa sandalan ng upuaan.. Parang ang sarap matulog.. sabagay malayo layo rin naman ang biyahe pauwi sa Pateros kung saan ako nangungupahan ng isang maliit na


  video


kwarto. Hmmm mejo nag muni muni muna ako at nag isip kung paano ba ako aasenso sa buhay..kung

paano ako liligaya... hahahahaha big lang pumara ang bus at may mga ta ong sumakay. .. dahil sa likod ako na ka-upo kayat ang huling pasaherong sumakay ay deretso na sa bakanteng upuan sa aking tabi..ang bango... am oy ng paborito kong bench body spr ay... hmm sarap amuyin..hinanap ko kung kanino nanggagaling ang amoy at nagulat ako dahil sa katbi ko pala ng estudyante... sa tingin ko eh colle ge student siya ... mejo matangkad at maganda ang pangangatawan dahil kita ko ito sa hapit na t-shirt


  video


na suot nya... yung bang lam mong pinkikita talaga nya na maganda ang built ng katawan nya... hayy

naku umiral na naman ang aking kal ibugan hahahahaha... medyo may da ting sya..parang pang model ang mu kha... gwapo.... ngumiti sya sa akin ng minsang mahuli nyang tinitingna n ko sya... iniwas ko agad ang aking mukha sa kabilang side ng bus. Me dyo tinaas niya ang kanyang kamay at pinatong sa sandalan ng upuan ng bus na para bang inakbayan nya a ko... " san ka pala pupunta?" tanong nya... "haaa?" pagulat kong sagot... " sabi ko san ka pupunta "


  video


ulit nya.... "pauwi na ako" sagot ko... "gusto mo tambay muna tayo jan sa may guadalupe?" ngumiti

ako tanda ng pagsangayon sa kanya ng imbitasyon... Pagdating sa Guada lupe bumababa kami at bumili ng maiinon tapos mejo naglakad lakad kami... mas mataas pala sya sa akin at ang bukol ng kanyang suot na pa ntalon grabe sa laki... sa tantya ko pa rang tinigasan sya sa pagsagi-sagi ko sa bandang iyon ng pantalon nya ha bang kami ay nasa bus kanina..."dito tayo" sabi nya... ooopppsss mejo ma dilim ang eskinitang pinasok namin at di nagtagal pumasok kami sa isang parang studio type na apartment ... "dito ako nakatira... mag isa


  video


lang ako... nasa nag bakasyon kasi ang kasama ko sa bahay" wika nya..."upo ka muna" sabi nya... "sa

lamat" "sandali lang ha"... Binuksan nya ang electric fan dahil basang - basa kmi ng pawis... nagg hubad sya t-shirt... expected ko na kung gaano kaganda ng kanyang katawan... woo wwwww... tulo laway ako sa kanya lalo na ng sa harapan ko ay hunubad nya ang kanyang pantalon.. nakatitig ako habang isa-isa nyang tinatanggal ang butones ng suot nyang levis 501. .. at kalahati pa lang ang natatanggal nya ngunit ang bukol na nakamarka sa suot nyang puting bikini breif ay sadyang napakalaki...binaba nya ang kanyang pantalon at nakita ko ang kagandahan ng kanyang katawan... at ang bikini brief nya ay parang maliit ang sukat sa kanya dahil


  video


halos kalahati ng kanyang titi ay nakalabas sa kaliwang side nito... mapula at mabilog ang hugis ng

ulo ng titi nya at kumikisay kisay sa tigas.... na magnet ako sa pagtitig sa ibabang bahagi ng kanyang katawan kaya di ko namalayan na nakalapit na pala sya at hawak ang aking mag kabilang balikat at itinutulak nya ak ong lumuhod..natapat ang mukha ko sa kanyang malasawang alaga... hini mas himas niya ang kanyang mahab ang titi at parang mas lalong nagalit ito at tuluyang lumabas sa side ng su ot nyang bikini brief ang kahabaan nito... nagulat ako sa laki.. di ko napi gilan ang aking sarili ... binasa ko ng laway ang mga labi... ibinuka ko ito at inilapit sa kanyang naghuhumindig na alaga... ngeeekkk... di kasya ang taba nito sa bibig ko. .hmm


  video


m laki naman talaga..binuka ko ng todo ang aking bibig at di na nag pa demure pa para masubo ang

kanyang alaga..nabanat ng husto ang masel ng aking bibig sa laki nito.... ulo pa lang masakit na sa panga,  isa ng malalim na hinga at pinasok ko u li ang alaga nya.... "sllluurrrrppppp " kalahati na ang nasa bibig ko... shiitt nag simula na syang umindayog na para bang sabik at libog na libog.... "uummppp ssssluurrrppppp"""" sa rap ng pakiramdam ko kaya nga la ng nakakngawit talaga ng panga ang kanyang malaking alaga... parang di ko na makkaya pa... oohhh ahhhhhh sabi nya..... uuummmppppp ssssluurrrrpppp sabi ko naman... parang namuwalan ako at halos di maka


  video


hinga dahil lalong lumaki at tumigas ang kangyang alaga sa loob ng aking bibig.... parang gusto kong

mag hatching.... shiit nakpasok na pa la sa loob ng bibig ko ang alaga nya parang sinusundot sundot ngmahaba nyang alaga ang aking tonsil... oorrp .... oooouuumm ppphhhhh... sabi ko habang ligayang ligaya sa pag chupa sa alaga nya. sumusuot sa ilong ko ang bulbul nya at nakakalibog ang a moy nito... ahhhhhhhh sabi nya.. big lang parang nanigas ang kanyang ka lamnan at parang napliyad sya hina wakan nya ng mahigpit ang ulo ko at sa isang malakas na kadyot ...parang pumasok na ang kahabaan


  video


ng kanyang alaga sa aking lalamunan... pumintig ito at sumabog ang masaganang katas.... punong pu

no ang aking bibig ng kanyang kaha baan at parang wala ng makasok na hangin... di ako makahinga.. di rin a ko makagalaw dahil hawak nya ng kanyang dalawang kamay ang aking ulo.. nakapikit sya sa sarap na naran asan... umungol ako dahil parang pa panawan na ako ng ulirat ngunit di nya ako pansin dahil nakapikit ang kanyang mga mata... mamatay yata akong nakasaksak ng kanyang maha bang alaga sa aking bibig... shit naka kahiya .. baklang namatay dahil nab ulunan ng malaking titi.... ayaw ko to... pero wala na akong lakas... parang nanghihina na ako...Isang malakas na sampal ang gumising sa akin... "tol binabangungot ka" kanina ka umuungol... andito na


video


tayo sa terminal ng bus..." sabi ng konduktor "haahhh"? salamat panaginip lang pala.. akala ko totoo ng ako ang unang namatay dahil sa nabulunan ng malaking TITI hahahahahaha....  -  END  -video