Saturday, June 18, 2016

Teacher Please // Nasarapan sa Tsupa

TEACHER PLEASEPwede niyo akong tawaging Pet er. Pwede ring Matthew, Mark, Luke, John. It doesn't matter. Sa mga na-encounter ko, hindi nam an importante ang tunay kong pa ngalan. Pwede niyo rin akong ta waging puta. Simula noong una akong galawin ng aking tito ay na tuto na akong maningil ng kung a nong kapalit sa paggamit ng akin g katawan. By the time na ang ak ing panganay na kuya ang tuma bi sa akin sa kadiliman ng aking kwarto, marami na akong alam tungkol sa pagpapaligaya ng tao. "Jock" ako kung ituring, ka

ya ako usually ang top,pero kaya kong maging bottom, maging sub maging slave.Tito, kuya, classma te, kaibigan, di kakilala, unang ka kilala, katrabaho: sa mga kategor yang yan at iba pa, may mga na serbisan na ako. Wala akong pini pili; ang kondisyon ko lang, dapat may kapalit. Pera, pabor, bagay. Dahil dito, napaaral ko ang aking sarili hanggang sa natapos ko an g college, nang walang hinihingi mula sa aking mga magulang. Pero dahil din dito, di na ako naghanap ng karelasyon.Matagal ko nang na-associate ang se

  video

x,  bilang isang paraan upang makuha mo ang gusto mo, at hindi ko ito kayang gawin para

  video

sa pag-ibig. Pwede niyo rin akong tawaging Sir. Dahil isa naman akong professional; nagta

trabaho sa isang tutorial school dito sa Baguio. Bago niyo ako hu sgaan, hindi sa sex nakuha ang posisyon ko.Hindi lang naman ha bang nakahiga ako magaling. Sa aking shift sa trabaho, late na ng gabi ako nakakauwi.Ok lang nam an yun minsan, kaso sa gabi kas i, marami kang makakasabay sa jeep na paseherong lasing. Kaya kung tsumamba akong bakante ang upuan sa harapan, dun na lang ako. At least iisa lang yung proproblemahin kong katabi. Isa ng gabing pauwi na ako,  naka-u po ako agad sa harap. Nakasuk sok ang earphones sa aking tenga, nagpapakalunod sa boses ni Sam Smith habang hinihin

tay mapuno ang jeep. Naaninag kong may papalapit sa front seat ng jeep. Nag-adjust na ako para may space yung tatabi sa akin. Nilingon ko siya pagka-angkas ni ya. Napataas ang kilay ko nung nakilala ko kung sino. “Sir,” sabi ko ng mahina, nang makaupo na siya sa tabi ko. Tinignan niya ako may ilang segundo bago niya ak o nakilala. Mali ang binanggit niy ang pangalan, pero ngumiti na lang ako at tumango. “O, san ka galing at gabi ka na uuwi?” tano ng niya. “Night shift ako sa traba ho, Sir,” di ko alam kung bakit 'Sir' parin ang tawag ko sa kanya, eh ilang taon nang nakalipas nung naging guro ko siya.

  video

Tawagin natin siyang Leandro, kasi kahawig niya si Leandro Okabe (Google nyo dali!) at si
 
  video

ya ang PE teacher ko nung high school palang ako. Tumatak siya sa akin dahil, bukod sa

gwapo at matipuno siya, patient din siyang PE teacher. Lampa ak o nung elementary hanggang sa unang dalawang taon ng high sc hool. Pero dahil inspired ako sa kanyang itsura at motivated ng kanyang ugali, naging varsity ako ng basketball nung third year na ako. Maraming nagulat dahil ang lampang kaklase nila ay nakapa sok sa team. May mga bumubu long, siyempre, lalo na yung mga naka-sex kong mga classmate. Usap-usapang chinupa ko daw si Sir kaya ako nakapasok, o nagpatira ako sa pwet. Tumahi

mik sila nung ako ang nagpanalo sa game namin laban sa isang e skwelahan. Medyo nasaktan ako at di niya naalala pangalan ko. “I kaw, Sir?” tanong ko. “Anong ni- lakad niyo?” Nagkibit-balikat siya “May date,” sagot niya. “Uuuuuy,” sabi ko. “Kumusta naman?” Nag ulat ako at hindi pa kasal si Sir. Ang alam ko eh medyofresh-grad pa siya nung tinuturuan niya ka mi, so late twenties o early thir ties na siguro siya ngayon. Akalain mo yun, gwapo, macho, mabait, di pa nakakahanap ng

  video

asawa? Wala talagang tunay na criteria ng pag-ibig no?Umiling siya.“Di ko gusto,” sabi niya

  video

ng malungkot. Tinignan ko ang mukha niya gamit ang malapad na rearview mirror ng jeep.

Parang may mabigat na bitbit sa balikat si Sir,eh wala namang ba g o kung ano siyang dala. Ngayo n ko din lang napansin na ibang- iba ang mukha niya sa pagkaka -alala ko. Somehow he seemed darker, tila may napakalalim na kalungkutang kumukulo sa likod ng kanyang mga mata. Nagkati nginan kami sa reflection. Inilayo ko ang aking tingin. Nagbuntong-hininga siya, at nagkwento: “Kasal na ako, actually. Ilang

buwan matapos ang graduation niyo eh kinasal kami ng kasintah an ko. Ang alam ko napadalhan kita ng invitation?” 1. hindi ko al am na ang crush kong PE teach er ay may girlfriend nung time na naging estudyante niya ako, 2. siguro nga nagpadala siya, pero after ng graduation ko, sinundo kaming magkakapatid ng stepfat her ko para magbakasyon sa Canada, at hindi pa uso ang Facebook noon, at tingin ko hindi

  video

kami Friendster friends. 3. Holy shit, so bakit may date siya kanina? Nang ipaliwanag ko yun

  video

g tungkol sa bakasyon ko sa Canada, itinuloy niya ang kanyang kwento: “Six years din kami

ng kasal,” may konting ngiti, “Pe ro...” Bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit, at huminga -hinga siya ng malalim, na paran g pinipigilang umiyak. Nagkatingi nan ulit kami sa salamin, at nain tindihan ko na ang gusto niyang sabihin. “She died,” sabi ko. Tum ango lang siya. Inalis niya ang ka nyang kamay sa braso ko at pinu nasan ang mga mata niya. “Can cer,” sabi niya. “Two years ago.” Ako naman ang humawak sa kanya—sa kanyang tuhod. Pi

nisil ko nang marahan, sinusubu kang ipahiwatig sa kanya ang aki ng pakikiramay. Nakuha naman niya, at ngumiti siya ng konti. Na puno na ang jeep, umupo na ang driver sa tabi namin. Ilang segun do pa at lumarga na din kami. Su minghot si Sir at dumukot sa kan yang bulsa. Akala ko magbabaya d agad, pero hindi pera ang kan yang inilabas mula dito. Isang litrato, may apat na tao. Isang mas bata at may mas maaliwa

  video

las na mukhang si Sir Leandro, ang kanyang magandang Igorotang asawa (nakuhanan sigu

  video

ro ito bago pa man lumala ang sakit ng misis ni Sir), at...napaluha ako...dalawang anak. Si

Mrs. Leandro at yung bagong si lang, nasa hospital bed.Si Mr. Le andro at ang nakakatandang an ak, nasa tabi ng mag-ina. “Mike at Lucas,” sabi niya ng may kala kasan; maingay kasi ang makina ng jeep.Tinuro niya yung mas ma tandang lalaki bilang Mike, at yun g baby ay si Lucas. Oh, God. I can only assume na isang taon (o wala pa sa isang taon) si Luc as nang magkasakit si Mommy niya. Para hindi ako maiyak, nagkalkal na ako sa aking bag

ng pamasahe para sa dalawa. U mangal si Sir pero pinilit ko na ak o na ang bahala sa bayad namin. Sa huli, tumango na lamang siya at nagpasalamat. Sa daan, anda mi naming napag-usapan, ako bi nalitaan ko siya about my fellow basketball players na handle niya noon. May anak na si ganyan, na g-abroad na si ano. Siya naman, nalaman kong PE teacher parin siya. “Halata naman, Sir,” sabi ko, sinusubukang bumawi sa malungkot na panimula ng ami

  video

ng reunion. “Macho parin oh.” Pinisil ko ang kanyang braso. Naka-polo siya non, at kinilig a

  video

ko nung naramdaman kong parang marmol ang nasa ilalim ng sleeve. Ngumiti siya, may ko

nting tawa. Sa ngiting yun, tila na bura ang eight years na itinanda niya simula nung last ko siyang nakita. Ang nakakahawa niyang ngiti: litaw ang ngipin, sumisingkit ang mga mata, dimples. OH MY GOD DIMPLES. Ehem. Alam ko ng medyo skeptical ako tungkol sa mga lalaki; sa dami ba naman ng mga gumamit sakin. Pero min san, lalo na nung mas bata pa ak o at umaasa pa, may ibang lalaki talagang nagpaparamdam sa akin na tao nga ako, at hindi

lang bagay na ginagamit upang makaraos. Alam ni Sir Leandro ang history ko bilang student wh ore noon, pero sa buong apat na taon na naging teacher ko siya, hindi iyon naging isyu (positive o negative) sa amin. Ni hindi nga niya binabanggit eh. Pero alam kong alam niya. “Ikaw din naman sabi niya, tinapik ang dibdib ko. “Nagba-basketball ka parin?” Tu mango ako. “Sa days off ko nga lang.” “Doon ka parin ba sa dating bahay niyo?” tanong niya. Tumango ako. “Namana ko si

  video

ya ever since nag-abroad na din si kuya,” sabi ko. “Kami nalang ng bunso namin ang nakati

  video

ra dun.” Nakakatawang isipin pero technically, magkapit-bahay kami nila Sir. Nakatira kami

sa iisang barangay, kaso nasa m agkabilang dulo ang mga bahay namin. Still, weird na hindi kami nagkakasalubong all this time. Ki nwento din ni Sir na doon dinsiya sa dati niyang tahanan. Medyo lu maki nga lang kasi nang nagkap amilya na siya, imbes na magre locate, nagrenovate nalang siya. At di na namin namalayan na nal agpasan na pala namin ang bun gad ng barangay namin. Di kasi pumapasok yung jeep doon, kaya may konting lakad pa ka

ming kailangang gawin. Ako, ma swerte kasi dalawang bahay mu la sa entrance, bahay na namin, si Sir, may twenty minutes pa sig urong lakad. Nagkwentuhan pa kami habang papuntang bahay ko, pero nang tinuro ko na ang lamppost sa tapat ng bahay nam in, tila nawalan na ng energy ang pagkukwento niya. Na-guilty tul oy ako nang nasa tapat na kami mismo ng gate ng bahay. “O, siya,” sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. “Next time ulit.” “Su

  video

re, Sir,” sabi ko, kinakalkal na ang bag ko para sa susi. Naramdaman ko ang malamig na ba

  video

kal, dinampot ko ito, pero bago ko mailabas ang kamay ko sa bag, may ideyang namuo sa

utak ko. “SHIT!” sabi ko ng mala kas, loud enough para marinig ni ya. “Shit! Shit! Shit!” 3-2-1, andiy an na siya sa tabi ko. “Oh, bakit? ” sabi niya. “Di ko nadala ang su si ko,” sabi ko, pinapakita sa kan ya ang mga kamay kong walang laman. “Oh, God. Nakakainis!” “Oh, relax lang,” sabi niya. “Akyat in mo nalang ang bintana niyo?” Conveniently, that was not an op tion. “May rehas lahat ng bintana namin, Sir,” sagot ko, habang sinusuntok-suntok ang gate. “At nasa-sleepover ngayon ang

kapatid ko,” dagdag ko pa. Actua lly, di ako sure kung natuloy yung lakad na yun ng kapatid ko, pero I wasn't planning on finding out tonight. Nanahimik siya. Halos m arinig ko ang makinarya ng utak niya habang pinoproseso kung a no ang pwede niyang gawin. Di ako mabuting tao, pero simula pa lang ng kwento,alam niyo na yun Gaya ng alam ko kung ano ang magiging desisyon ni SirLeandro. Para mapabilis ang pagdedesisyon niya, humikab ako, nag-astang pagod na pagod. Sumul

  video

yap-sulyap din ako sa relos ko habang nagdadabog sa gate. Wala nga ata si bunso sa bah

  video

ay. “Doon ka nalang sa amin, kung gusto mo,” biglang sabi ni Sir. Tumingin ako sa kanya,

kunyaring gulat. “Sir?” “Anong or as na rin,” paliwanag niya. “Sige na. Konting lakad lang naman eh “Ah.eh...” kunyari pinagiisipan ko. “Okay, Sir. Basta ba hindi abala sa inyo.” “Okay lang naman,” sa bi niya. “Basta wag ka lang main gay; tulog na mga bata.”Natigilan ako sa bilin ni Sir, tila ba may iba ng meaning yun. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad kami. Baka naman kusa siyang nagpa huli sa aking patibong. Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Nang ngumiti siya, alam ko na na alam niya. Umakbay siya

sa akin, at bumalot sa akin ang init mula sa kanyang kili-kili. “Sir.” simula ko. Di ko alam ang sasabi hin ko sa aking pagkakabuking. “Okay lang,” sabi niya ng mahina Tapos nagpaliwanag siya: “Napa nsin ko yung susi mo nung nagla bas ka ng pitaka mo. In-assume ko nalang kung bakit mo sinabi sakin na di mo nadala.” Wow, Sherlock pala si Sir eh.Yung susi ko pala, nakakabit sa isang key chain, eh yung keychain na yun, nakakabit sa maigsing kadena ng wallet ko. Ang galing. Idiniin ko ang balikat ko sa dibdib ni

  video

ya. Hinigpitan niya ang pagkakaakbay niya sa akin, halos yakap na.In the privacy of the late

  video

hour, wala kaming pakialam kung gaano ka-intimate ang ginagawa namin. Sa aming paglala

kad, tinuloy namin ang kwentuh an, parang kanina lang: reminis cences, updates, ang nagbago lang eh yung may akbay na. Pag kadating namin sa bahay ni Sir, pinaalala niya saking wag maing ay. Dahan-dahan kong hinubad ang aking sapatos bago pumas ok. Pero bago pa ako makatapak sa loob,bigla niya akong binuhat. Muntik na akong mapasigaw sa gulat. Grabe, ang lakas niya. Me dyo may kalakihan ang aking ka tawan pero parang nagbubuhat lang siya ng malaking stuffed toy. Iba din talaga ang lakas

ng Cordilleran. “Shh,” bulong niy a, at binuhat niya ako hanggang sa kwarto niya. Isang floor lang ang buong bahay, pero palapad ang laki nito. Yung kwarto ni Sir eh yung maalala kong kwarto ni ya nung bumibisita pa ang bask etball team dito para mag-cele brate. Yung mga rooms siguro ng mga bata eh nasa loob-loob pa ng bahay, kung saan nag-extend yung dating laki nito. Dahan-dah an akong binaba ni Sir sa kanya ng kama. Bago siya humiwalay sa akin eh hinila ko ang kanyang kwelyo para mahalikan ko

  video

siya. Mainit, malambot, magaling ang dila ni Sir. Nagsimula na siyang maghubad nang hindi

  video

bumibitaw ng halik. Inalis ang magara niyang polo at ang pantalong wala namang silbi, ang

kanyang medyas at (saglit siyang bumitaw) ang kanyang sando. Pi nigilan niya ako sa aking paghu hubad. Siya na ang nagtuloy sa pag-alis ng butones ng aking po lo, pag-alis ng aking sinturon. Da han-dahan niya akong hinubaran at nagtaka ako.  Kadalasan ang mga lalaking nagpaparaos lang ng libog ay atat labasan. Minsan nga eh di pa sila naghuhubad. Chupa agad, labas agad. Di ka pa nakakabihis eh pinapaalis ka na nila. Pero hindi nagmamadali si Sir. Sa bawat parte ng aking katawang iniiwan ng aking

damit ay hinahalikan niya. Ang a king mga balikat, sinundan ng ak ing mga biceps (pinatigas ko sila nang hinalikan niya, at dinilaan niya ang umbok nito), ang aking mga kamay. Pinasubo ko sa kan ya ang aking hintuturo, di siya tu manggi. Nagkatinginan kami hab ang chinuchupa niya ang daliri ko. Putang ina, ramdam kong ba sang-basa na ako. Hinalikan ko siya ulit. At habang abala ang ka nyang dila at mga labi ay marah an niyang hinubad ang aking pantalon, ang aking medyas. Sa ngayon, ako ay naka-sando't

  video

brief nalang. Siya, naka-boxer shorts. Hinaplusan ko ang mga umbok ng kanyang dibdib at

  video

abs. Umungol siya nang mahina nang dumampi ang daliri ko sa kanyang nipple. Piningot ko

siya ng konti. Nagkagat siya ng labi. Binulong ang aking panga lan. Sa kanyang kalibugan, tama ang pangalan kong nabanggit ni ya. Di na ako nakapagpigil. Hinila ko siya sa akin, hinagkan at hina likan. Gusto niyang hubarin ang aking sando, pero ayaw kong bu mitaw. Akala ko pipilitin niya ako ng humiwalay muna, pero hina wakan niya ang harapan ng san do ko at pinunit niya ito sa dalawa. Fuck! Lalo akong nalibugan. Ang lalakas ng mga braso

niya. Pinisil ko ulit ang mga mala -marmol niyang biceps, pinupuri ang mga ito. Siya naman, hinah aplos haplos ang maskulado ko ng dibdib, nilalaro-laro ang aking mga utong. Hindi lang niya bas ta-basta ginagaya ang mga gina wa ko sa kanya, parang marun ong na siya bago pa man ang gabing ito. Dumalaw ang kamay niya sa pwetan ko. Ibinaba ng bahagya ang aking brief at pinisil ng madiin ang aking maumbok na likuran. Napaungol ako

  video

ng malakas, napabitaw sa aming halikan. “Sir!” hingal ko. Alam kong medyo intimate na

  video

ang nangyayari samin, kaya siguro Leandro na ang dapat itawag sa kanya. Pero sa mga na

ka-sex ko nang may katandaan o may mataas na posisyon,mas na lilibugan sila kapag pinapamukha ko sa kanila ang kanilang estado. Di siya sumagot, tinuloy-tuloy lan g niya ang pagpisil ng pwet ko. A ko naman, kinakadyot na ang har apan niya, hinihimas ng aking tig as na tigas na titi ang kanyang tigas na tigas ding alaga. Binulo ng niya ulit ang tama kong pangalan, habang idiniin niya ang dalawang daliri sa butas ng ak

ing pwet. “Ahhh!” hiyaw ko. Di ni ya ito pinasok, dinidiin-diin niya lang, pero putang ina, buhay na buhay ang prostrate ko sa gina gawa niya. “Sir... Sir... Sir...” ung  ol ko bawat diin niya. Pero binul ong niya na hinaan ko daw. Sa isang galaw, tila magic, hinubad niya ang aking brief. Tumambad sa amin ang aking six-inch cock, init na init, tirik na tirik, basang- basa. Hinawakan niya ito, at nilaro ng kanyang hinlalaki ang basang butas ng aking ari. Par

  video

ang niliyaban ang ulo ng aking burat sa ginagawa niya. Pero hindi masakit na apoy ang nag

  video

lalagablab dito, kundi masarap.My arms and legs went wild. Sa nakakabaliw na sarap, di na

alam ng katawan ko kung paano magreact. Hawak sa balikat niya, sa braso niya, sa leeg niya. Pinu lupot ko ang aking mga binti sa beywang niya, pinakawalan, pinu luputan ulit. Tinakpan ko ang bib ig ko gamit ang kamay ko, pinap ahina ang mga ungol at hiyaw na di ko mapigilang lumabas sa akin g bibig. Nang nararamdaman ko ng malapit na ako (which is a rari ty among encounters;kadalasan wala na akong chance labasan), tumigil siya.Hingal lang na

min ang maririnig sa buong kwar to. Nakaluhod siya sa aking hara pan. Pinagmamasdan niya akon g nakahiga. Pinagmasdan ko din siya.Sa dilim ng kwarto at sa kon ting ilaw na nagmumula sa lamp post sa labas, emphasized ang mga linya ng kanyang mga buto at muscles; ang kanyang collar bone, dibdib, ribs, abs, orion's be lt, mga balikat, biceps; kita din ang mga linya sa maskulado niyang mga binti. Ayaw ko munang labasan, kaya siya muna

  video

ang aking paliligayahin. Inabot ng aking kamay ang garter ng kanyang boxers, hinila ko, pi

  video

nakawalan ang halimaw niyang alaga. Sa mga PE classes namin noon, halatang malaki an

g kargada ni Sir sa ilalim ng kan yang jogging pants. Kapag pang it ang tumitira saking classmate o guro ko noon, si Sir at ang kanya ng titi ang iniimagine kong kasam a ko. Ngayon, di ko na kailangan g imaginin. Eight inches ang hula ko base sa tingin. Mataba, mala ki ang ulo. Makapal ang bulbol. Pinalibutan ng aking mga daliri ang mainit niyang espada. Huminga siya ng malalim. Basa din ang ulo ng titi ni Sir, at ginam

it ko yun para mapadulas ang aki ng kamay habang sinasalsal ko siya. Binubulong niya ang aking pangalan sa bawat haplos ng ka may ko sa kahabaan niya. Naka ka-init ng katawan ang malibog niyang boses: mababa, magaspa ng, mainit. Kasabay pa ng pagbi gkas niya ng tunay kong panga lan. Di ko na maalala kung kailan pa yung huli kong nalibugan ng ganito. Sinasabayan ng kadyot niya ang pagjajakol ko sa ka

  video

nya. “Sarap ba, Sir?” tanong ko. Jinajakol ko siya ng marahan; kapag tumatama ang palad

  video

ko sa ulo ng ari niya, nanginginig siya. Hinaplusan niya ang aking mukha gamit ang isang

daliri. “Leandro,” bulong niya. Ng umiti ako. Bilang palatandaan na naintindihan ko siya, umayos ako para malapit ang mukha ko sa bu rat niya.Nilabas ko ang aking dila at sinayad ko ang pinakadulonito sa butas ng kanyang titi. Hindi ko inaasahan na lalabasan siya sa ginawa ko, pero ayun nga ang na ngyari. Sumirit ang kanyang puti at mainit na katas sa isang mala king pagsabog. May apat pang mas mahina, pero malakas pading putok na sumunod. Dahil

malapit ang bibig ko,dun napunta halos lahat: sa aking labi, sa akin g dila,syempre,at may konting pu masok sa loob ng aking bungang a. Meron sa pisngi, sa baba, kon ti sa dibdib. “Ah, shit!” bulong ni Sir ng malakas. “Shit, sorry!” Dali -dali niyang pinulot ang kanyang hinubad na sando. Akmang pupu nasan niya ang mukha ko pero pi nigilan ko siya. Dinilaan ko lahat ng tamod na kayang abutin ng aking dila, yung hindi, inipon ng aking mga daliri. Habang nakatitig ako sa kanya, sinubo ko

  video

ang mga daliri kong basa sa tamod niya. Natameme siyang pinapanood akong kinakain ang

  video

kanyang tamod, at lalo akong naturn-on. Bago ko pa man masimulang magjakol, hawak na

niya ang buong anim na pulgada ko. Ginawa niya ang hindi ko nag awa sa kanya: sinubo niya ang a king espada. “LEE...aaan...” nah uli ko ang sarili ko bago ko pa masigaw ang buo niyang panga lan. Naging bulong nalang ang ikalawang pantig nito. “Fuck!” An g sikip ng bibig niya. Basang-ba sa. Wala akong maramdamang ngipin sa pagtaas-baba niya sa aking kahabaan. Malambot, mainit, madulas. Marunong siya. Di lang marunong: magaling.

Di niya pinabayaan ang aking ba yag. Sinalo niya ito sa mainit niy ang palad, at nilaro-laro ng kany ang mga daliri. I've had good coc ksuckers get down on me before. Pero iba ang nararamdaman ko sa ginagawa sakin ni Leandro. Si guro dahil may foreplay. Hindi mi namadali. At ramdam mo ang pu rong romansa sa bawat galaw ng bibig at dila niya sa aking espada Halatang gusto niya akong pasiyahin. Oh, my God. Ayan na, malapit na naman ako... Sina

  video

bunutan ko siya ng mahina, pahiwatig na sasabog na ako sa loob ng bibig niya. Tumigil siya

  video

agad, umatras ng konti. Umatras din ang nanggigigil kong tamod. Nagpunas siya ng bibig,

pinakita niya sa akin ang kanya ng ngiting may dimple. Puta, ka hit di niya ako hinahawakan, ka ya akong pasabugin ng ngiti lang nya. Pumikit ako, huminga ng ma rahan, pinapakalma ang aking sa rili. Gusto niyang magtagal ang gabi namin. Hindi ko siya bibigu in. Habang nakapikit ako, naram daman kong lumapit siya sakin, dumampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Naghali

kan kami—pero di gaya ng nauna na nagbabaga,na-iinit. We took our time ki ssing. Nilasap ko a ng lambot ng kan yang mga labi, ang init ng kanyang dila ang hugis ng kany ang mga ngipin. Ganon din ang ginawa niya sakin.Naramdaman kong matigas ulit ang titi niyang nakatapat sa aking sariling

  video

ari. Jinakol ko ang aming batuta ng sabay, gamit ang isang kamay. “Fuck me...” Nung una, a

  video

kala ko galing sa aking bibig ang mga salita, at di ko lang namalayan na binigkas ko na pa

la. Ngunit nung naulit ito (“Fuck me, please...”), napatingin ako kay Leandro. Di ko yun inasahan Oo, nakasubok na ako ng mga la laking-lalaki ang galaw at/o itsura pero nagpapatira din pala, pero di ko talaga inasahan n kabilang si Leandro dun. Sa aking experi ence kasi, pag may asawa, auto matic siya ang top. Minsan, kung pumapayag man sila, hindi sila ang magre-request nun. Pero sa mukha ni Leandro, parang uhaw na uhaw siyang ma-bare

na ang kanyang pwet: kinakagat- kagat niya ang lower lip niya,may pagmamakaawa sa kanyang ma ta. Hinawakan ko ang kanyang mukha, pinapawi ang expression niya sa mukha. Tumango ako, at hinalikan siya saglit.Umalis muna siya sa kama, pumunta sa may Orocan na dresser, nagkalkal sa isang maliit na drawer. Pinagmas dan ko ulit ang mga guhit ng ka lamnan sa kanyang katawan, ang maumbok niyang pwet,at ang tirik na tirik niyang sandata.

  video

Napangiti ako nang biglang pumasok sa isip ko ang “Igorot Warrior”. Fuck. Di ko siya mahin

  video

tay. Iniwan ko na din ang kama, nilapitan siya.Saktong nahanapan na niya ang isang sachet

ng condom, at baby oil. Hindi rec ommended ang baby oil na pam padulas sa condom, dahil baka may halo itong pwedeng sumira sa mismong condom. Pero sa li bog ko sa gabing ito, pwede ko din siyang tirahing dry and bare back kung aabutin sa ganun. Hu marap siya sakin. Hinalikan niya ako habang inabot ng kamay ni ya ang aking ari, at isinuot ang condom dito. Pagkasuot, sinalsal niya muna. “Dahan dahan lang ha?” bulong niya. Hinalikan ang ilong ko. “Bakit, first time mo

?” tanong ko na may panunukso. Umiling siya.“Pero matagal na yu ng last,” paliwanag niya. “College pa ako nun.” SHIT. HOLY SHIT. Medyo nakalimutan ko ang libog ko sa information na ibinahagi ni ya sa akin. MIND FUCKING BL OWN! Nilapirot niya ang nipple ko, pinabalik ako sa mundong ibabaw. Tumango ako sa kanya, hinawakan ang kamay, at iginiya ko siya pabalik ng kama. “Don't worry,” bulong ko sa kanya matapos kong pinadapa. “I'll make you feel good.” Pinahiran ko

  video

ng konting oil ang crack ng ass niya, nilaro-laro ang butas nito. Umungol siya ng mahina,

  video

binubulong ang aking pangalan. “Fuck me...” ilang ulit niyang pakiusap. Tinutok ko na ang

aking sariling Igorot weapon sa kanyang lagusan, at tinutusok-tu sok ito pero di pa pinapasok. Pin aparelax ko muna siya,make him expect it,para di siya mabigla. M arunong ako sa quickie, pero sye mpre, marunong din ako sa all- nighter. Nang pakiramdam ko ay handa na siyang tanggapin ang aking burat, marahan at maingat kong pinasok ang ulo nito. “Mmm mmmmnnnnn....” impit niya, nasa pagitan ng sakit at sarap. Ilang mabilis na bugso ng hininga ang ginawa niya. Sige lang, Lea

ndro, kayanin mo ako. Minasahe-masahe ko ang butt cheeks niya, maumbok pero matigas, hinaplos -haplosan ang likod niya. “Relax ka lang, Leandro,” bilin ko sa kan ya. Sinunod ko na ang natitirang kahabaan ng aking ari. Dahan-dahan, binibilang ang mga segun do bago ipasok ang susunod na centimetro. Effort to, ha. Libog na libog na ako. Gusto ko nang wa rakin ang pwet niya, pero shit, kung matapos man ang gabing to sa kalimutan, gusto ko memorable parin to. Para sa akin,

  video

at para sa kanya. Lumuwag ng konti ang kanyang lagusan, hudyat na nasasanay na siya sa

  video

aking burat. Sinagad ko ang pasok. Mali. “OHH!” hiyaw niya, na agad niyang pinigilan. “Ukis

ti saba na! Wait lang... wait lang “Take your time,” sabi ko, kahit gi gil na ang titi at bewang kong um indayog. Inabot ko ang titi niya. Nagulat ako na tigas-na-tigas pa rin siya, kahit na medyo resistant parin ang pwet niya. “Relax, bab y. Relax...” sinalsal ko ng marah an ang ari niya. Huminga siya ng malalim, tumango. “Sige lang, I'm ready.” Nanginginig ang mga ma skuladong binti niya ng ipatong ko ang aking mga kamay dito. I pulled out slowly. Ramdam kong sumikip ulit ang kanyang la

gusan. Masarap sa titi, oo, pero gusto ko masarapan din siya.I pu shed back in, just as slowly. Dah an dahan, pinapakiramdaman an g kanyang katawan. Unti-unti siy ang nagrelax. At nung kampante na akong handa na ang kanyang katawan sa mas intense fucking, binilisan ko. Humihiyaw siya sa kanyang unan. Pero di gaya ng dati, hindi dahil nasasaktan siya. “Ohhh, diyan! Diyan! Fuck!”ungol niya sa unan. Habang kinakantot ko siya, ang aking dating

  video

guro, napaisip tuloy ako. Hindi ko siya mapapaligaya ng ganito kung hindi ko naranasan ang

  video

aking mga naranasan. Marami akong natutunan sa mga walang kwentang one-night stand
 
Mga technique, mga cues, mga sasabihin. Pati ang aking pag-se duce sa kanya. Lahat ng iyon, pa punta sa moment na ito. “Harder! sabi niya, sabay hawak sa pwet ko ng mahigpit. “Fuck me harder. Hindi ko na siya binalaan na ma lapit na akong labasan.Kantot pa rin ako ng kantot, kahit na suma sabog na ako sa loob niya. Shit, kahit sa huling putok ko eh tigas na tigas parin ako. Pero nanghina na ako. Dinahan-dahan ko na ang pagkadyot sa kanya,

hanggang sa tuluyang tumigil na ako. “Shit, shit, shit,” ungol ni Lea ndro.Nag-convulse ang buong ka tawan niya—nilalabasan ulit ang maskuladong teacher. Maingat kong hinubad ang condom, tinali ito para hindi magkalat ang aking isang litrong tamod, at binalot sa plastic bag ni iniabot sakin ni Lea ndro. Nagtabi kami sa kanyang kama, nakasandal siya sa dibdib ko, nilalaro ang matigas ko paring ari.Yung kanya, matigas din, pero mas pagod yata ako sa

  video

kanya, kaya di ko malaro din. Nakatulog akong ganun: hubad, nakaakbay sa aking dating

  video

guro, ang pinakamasayang pokpok sa balat ng lupa. Nang magising ako, wala na si Lean

dro sa tabi ko. Ang aking mga da mit, naka-fold sa isang upuan sa kwarto. Dali-dali akong nagbihis. Feeling ko nakaalis na siya ng ba hay. Teacher eh, kailangang maa ga sa school.At maghahatid pa si ya ng mga anak niya.Nakakahiya naman kung andito akong wala ang may-ari ng bahay.  Pero pagkalabas ko sa kwarto, may narinig akong nakabukas na TV.

Tunog cartoons. Shit, yung mga little Leandros. Ingat na ingat ako ng naglakad papuntang front doo r. Don't let them see me... dasal ko sa Diyos na hindi ko pinanini walaan. So, siyempre, nakita nila ako. Yung panganay, si Mike, lu mingon nang maramdaman niya ng may tao sa likuran nila ng ka patid niya. A handsome eight-year-old. Halata na na magiging heart throb siya paglaki niya.

  video

Nagkunot siya ng noo sa lalaking hindi niya kakilala. “Good morning!” sigaw ng isang boses

  video

sa likuran ko; si Leandro. Nasa likuran siya ng divider, kung saan yung hapag-kainan. Pinun

tahan niya kami sa sala. “Boys, this is your Tito,” pakilala niya sa kin. Tito daw, what the fuck. “He used to be a student of mine.” Kuntento sa paliwanag ng kanila ng ama, at excited na manood ng cartoons (Adventure Time ata di na kami pinansin ng mga bata. Iginiya ako ni Leandro sa dining table. “Breakfast muna,” sabi ni ya. Nanigas ako. “Teka,” sabi ko, “Walang pasok ang mga bata?” Nginitian niya ako. “Weekend,” ang simple niyang sagot. Ah, shet. Sa nangyaring kamundu

han kagabi, kalahati yata ng utak ko nalusaw. “Nakakahiya naman sabi ko, tinutukoy ang hinandang pagkain kagabi.  “Walang proble ma,” sabi niya sakin, hinawakan ang aking kamay. Napatingin ako sa divider, sa mga ulo ng mga ba ta lagpas nito. Nakahalata si Lea ndro, bumitaw siya. “What happ ened last night...” simula niya. Right on cue, isip ko. Ang sakit bigla ng dibdib ko. Heto na ang “It was just for a night” speech ng mga cliente ko. “Libog lng

  video

okay” “Pamparaos lang” “Okay na ba ang limang daan?” “...was amazing,” sabi niya. Tumu

  video

lo ang luha ko bago ko narealize na parang may mali sa sinabi niya.  “Oh, bakit?” sabi niya,

napansin ang linya ng luha sa mukha ko. Umiling ako, ngumiti, nagpunta ng mukha, tinapik-tapik ang kamay niya. “Wala,” sabi ko. “Napuwing lang.” I cleared my thr oat. “Oo, amazing nga kagabi,” bulong ko. “Andaming mga hindi inaasahan.”  At nagpaliwanag si ya: Oo, he's had gay sex multiple times nung estudyante pa siya. Bisexual ang turing niya sa sarili niya. Ultimately, babae ang pinili niyang makapiling habambuhay. Sinabi niyang ever since kinasal siya, iniwan na niya ang mundo ng pakikipagtalik sa kapwa

lalaki. Ang asawa lang niya ang mundo niya. “Hindi ko alam ang meron kagabi,” sabi niya. Mahina ang aming pag-uusap, alang-alang sa mga bata sa kabilang dulo ng bahay. “O anong meron sayo, pero nagising ang parte ng pagkatao kong matagal nang natutulog.” Ngumiti ako. Nakailan din akong mga 'strai ght' encounters kung saan inaamin nila na may 'nagising' sa kanila pagkatapos ang isang gabing kasama ako. It never fails to make me proud. "Ah, also, it's been two years since my last..." Two years. Wow. Kinaya niya yun? Ever since pumanaw ang asawa

  video

niya (at siyempre habang may sakit ang asawa niya) wala siyang sex life? Wow. Ayokong

  video

kontrahin. Gusto kong isiping sa lahat ng pwede niyang unahin sa dalawang taon niyang cel

ibacy, ako pa talaga ang pinili ni ya. “Pero...” bulong ko. “Okay la ng ba? Alam ko, wala ka nang as awa, pero...” Tumango siya, inaa min na medyo komplikado. “I kno w this will hurt,” sabi niya. “I hope you know that what happened la st night was very, very special for me. Pero sana wag mong isiping seryoso tayo agad...” umiwas si ya ng tingin, ayaw makita ang nasaktan kong mukha. Pero sa totoo niyan, lumilipad ang pu

so ko sa tuwa. Keyword: 'agad'. Ibig sabihin, may posibilidad na maging 'seryoso' in the future. Ku mbaga, first date palang to. Fuck it, fuck skepticism. Gusto kong umasa. Sa ilalim ng mesa, pina tong ko ang aking kamay sa tu hod niya. Tumingin siya sakin, tinignan ko din siya. Ngumiti ako, sinusubukang ipahiwatig sa sim pleng ngiti na naiintindihan ko, and that last night was very, very special for me, as well. Ng

video

ngumiti din siya: litaw ang mga ngipin, singkit ang mga mata, labas ang mga dimples, alam

video

kong nakuha niya ang gusto kong sabihin.         -   END   -


NASARAPAN SA TSUPA
Ang ikwekwento ko po ay totoong karanasan ko loob ng isang hospital sa QC. Madami dami

na din akong experience sa hosp ital na 'to at itong ikwekwento ko ngayon ang pinakauna kong exp erience. Hindi hindi ko 'to maka kalimutan. Sunday night napan sin ko merong tumutubong maka ti sa binti ko tapos meron mga re d lines sa may hita ko banda par ang stretch marks na ewan. Kay a kinabukasan pumunta ako sa hospital para magpacheck up at para na din maagapan. Sa isang allergologist ako pinapunta ng ER attendant. Bago ako pinapasok sa main building, pinakuha muna ako ng sticker na may

number. Nakita ko yung guard na ngumiti sakin. Ang lakas ng datin g niya. Di siya gwapo pero mukh ang masarap. Tiningnan ko id ni ya at swerte kong nakita buo niy ang name. Pumasok ako agad na nasa isip ko pangalan ng gua rd kasi gusto ko isearch sa FB paguwi. Anyways, wala masyado ng tao noon since mga 9:30AM ako pumunta kaya pagdating ko sa clinic niya walang nakalinya, kaya pinafill up-an sakin yung info card tapos pinapasok ako agad nung secretary niya sa loob. Sa totoo lang nung nakita

video

ko ung doctor di ko aakalain na may kababalaghan pala siyang balak kasi medyo may edad

  video

na, mga nasa 30s to 40s na siguro. Maliit siya kesa sakin pero sobrang puti niya at kinis. Pi

naupo niya ako at nag-usap kami Maya maya, dahan dahan niyang nilock ang pinto tapos pinapasok niya ako sa isang kwarto kung sa an niya ako iiexamine. Nasa loob lang din ng clinic niya yung room tapos kahoy lang na sliding ang pintuan. May isang kama sa gilid tapos may cr din.Pinapatong niya ako sa stool na nasa ilalim lang ng kama. "Asaan ulit iyong mga kati mo?" Agad ko namang pina kita sakanya binti ko. Tiningnan niya lang eto tapos hinaplos haplos. Medyo naiilang ako sa

ginawa niya pero okay lang ang lambot kasi ng kamay niya. "Pati ngin ng hita mo" Inangat ko nam an shorts ko pero pinigilan niya ako. "Kailangan ko kasi makita ng buo kaya kung pwede pakihu bad nito (referring to my shorts)" "Eh doc, kasi ano.." Medyo hesi tant akong hubarin kasi syempre nakakailang naman talaga. "Wag ka na mahiya, tayo lang naman andito" Medyo reassuring ang tono ng boses niya kaya hinubad ko naman tapos pinahiga

  video

niya ako sa kama. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng aircon kasi nakabrief na lang ako

  video

Pumasok siya saglit tapos nagdala ng tuwalya. Di ko naman msyadong pinansin. Habang

iniiexamine niya hita ko napansin ko parang sinasadya niya idikit y ung daliri niya sa bayag ko.Tapos iyong kamay niya di na nageexa mine, hinahaplos na niya hita ko. Eh dahil sa lamig ng aircon at sa lambot ng kamay niya medyo tin ablan ako. Kaya tinakpan ko aga d yung "treasure" ko kasi baka hunting-in niya. Napansin niya yun kasi medo manipis lang suot kong brief tapos ngumiti siya sakin, ngiting aso."First time mo ba magpacheck up sa ganito? "Opo" "Ah kaya pala, relax ka lang. Wag mo intindihin yan. Normal lang na tumigas yan" Hin

awi niya kamay ko tapos nilagay niya sa magkabilang gilid ko. Al am kong sinadya niyang ipatong sa bukol ko yung kamay niya nu ng inilagay niya sa magkabilang gilid ko yung kamay ko. "Okay si ge" Akala ko tapos na kaya tatay o na sana ako pero pinahinto ni ya ako. "Hindi pa tapos, pakihu bad 'to" Inangat niya garter ng brief ko tapos ramdam ko yung pagpasok ng lamig sa loob. "Po?" Nabigla ako sa sinabi at ginawa niya. "Ichecheck ko lang

  video

kung di ba umabot dun yung kati" Dahil doctor naman siya pumayag na ako. Huhubarin ko

  video

na sana kaso hinila na niya pababa brief ko. Di masyado matigas titi ko nun kasi di talaga a

ko attracted sa kanya pero nung hinawakan na nya tapos hinaplos haplos pati bayag ko e bigla ako ng tinablan. Napapikit ako sa sar ap ng feeling. Ang lambot kasi ta laga ng kamay niya. "Ah doc ano kasi ang lamig kaya." pinalusutan ko na lang. "Okay lang madami na din akong nakitang ganyan pe ro ang laki at tigas. Kailan ka ba
huling nagpalabas? "Nung friday pa po" "Kaya pala tigas na tigas, palabasin na natin 'to ah?

Para di masakit sa puson" sabay jakol sa titi ko. Oo jinakol niya ito dahan dahan. Di na siya nahiya. Nagpaubaya na lang ako tapos pumikit para di ako maturn off. Hi ndi naman siya pangit di ko lang talaga siya gusto pero andun na eh. Ang sarap talaga sa feeling kapag iba nagjajakol sayo. "Nach upa ka na ba?" "Di pa po" Kahit na nakaexperience na akong machupa nagkunwari akong first timer para galingan niya, gan

  video

yan talaga style ko. Sinubo naman niya agad titi ko. Shit! Ang sarap talaga. Ang init ng bibig

  video

ng matandang 'to! Hayok na hayok siya habang chinuchupa niya ako at hinahaplos tyan ko

Pinikit ko mata ko at ienjoy ko la ng ang ginagawa niya. Dinilaan niya din pubes ko, nipples pati ka rug. Heaven! Puro "ahh" "ohh" "s hit" "sarap" lang ang nasabi ko. I ba talaga nagagawa ng libog. Ma ya maya naramdaman kong lala basan n ako kaya kinantot ko na bibig niya para matapos na. Ilang ulos lang sumabog din katas ko sa loob ng bibig niya.Mga 5putok din yun. Akala ko lulunukin niya pero niluwa niya ito sa isang maliit na aluminum steel basin.

"Ang dami mo labasan" Totoo na man din, madami talaga ako lab asan at halos lahat ng nakakach upa sakin yan yung sinasabi pag katapos. Pinunasan niya ng tuw alya yung titi ko at pinagbihis. Pi naupo niya ako at nagbigay siya ng 'result'. Nalaman kong yung kati ko ay dahil pala sa pulgas ng aso kaya pinaiwas nya muna ako sa mga aso. Niresetahan niya ako pagkatapos ay kinausap niya ako tungkol sa chupa at jakol.Tinanong niya ako kung first

  video

time ko ba sa ganun, umoo na lang ako para matapos na nawala na din kasi libog ko kaya

  video

naiilang na ako. Paglabas ko, sinabihan niya yung secretary niya na may discount daw ako

Kaya imbes na 500 singilin niya eh 200 na lang kaso epal yung secretary niya kaya chinarge ako ng 300. Lumabas na ako ng clin ic at dumiretso sa cr. Gusto ko ka si punasan titi ko ulit. Pagpasok ko sa cr, isa lang tao dun. Naka tayo sa pinakadulong cubicle. Na kablue siya na parang pang chef at may hairnet. Hula ko kusinero siya sa hospital.  Lumapit ako sa katabing urinal at umihi. Syempr e sinisilip ko din titi niya. Nung na katinginan kami bigla niyang dini laan labi niya meaning nalilibugan siya. Nalibugan din ako bigla at next thing I know hawak na niya titi ko sa loob ng cubicle. Kaya ko pa kayang mag round two?   - END -

video